Sök

Påven Franciskus och storimamen Ahmed Al-Tayeb tar i hand efter undertecknadet av Dokumentet i februari i Abu Dhabi Påven Franciskus och storimamen Ahmed Al-Tayeb tar i hand efter undertecknadet av Dokumentet i februari i Abu Dhabi 

Påven Franciskus: En gömd ocean av godhet som inger hopp om världsfred

Påven Franciskus uttrycker sin glädje över instiftandet av den nya kommittén för förverkligandet av Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och fredlig samexistens mellan folk av olika trosuppfattningar.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Även om det tyvärr ofta är ondska, hat och splittring som skapar nyheter, finns det en gömd ocean av godhet som växer och får oss att hoppas på dialog, ömsesidig kännedom och möjligheten att förenas – tillsammans med troende av andra religioner och alla män och kvinnor av god vilja – i en värld av broderskap och fred”.

Påvens uppmuntran

Matteo Bruni, Heliga Stolens presschef, återger dessa påven Franciskus ord i ett pressmeddelande måndagen 26 augusti. Kommitténs uppgift är att främja tolerans, samarbete och samlevnad för att förverkliga Dokumentet om mänskligt broderskap som påven Franciskus och storimamen Ahmed Al-Tayeb undertecknade i februari i Abu Dhabi. Bruni skriver vidare att ”påven uppmuntrar kommitténs arbete att sprida dokumentet och tackar Förenade Arabemiraten för det konkreta engagemanget för mänskligt broderskap och han hoppas att liknande initiativ kan bildas i världen”.

De senaste dagarna har även storimamen Ahmed Al-Tayeb uttryck sin glädje över initiativet att främja samlevnad mellan folken.

“Även om det tyvärr ofta är ondska, hat och splittring som skapar nyheter, finns det en gömd ocean av godhet som växer och får oss att hoppas på dialog, ömsesidig kännedom och möjligheten att förenas – tillsammans med troende av andra religioner och alla män och kvinnor av god vilja – i en värld av broderskap och fred”

28 augusti 2019, 08:30