Sök

Påven i synodssalen Påven i synodssalen 

Amazonassynodens deltagare har tillkännagetts

6-27 oktober kommer Amazonassynoden att hållas i Vatikanen på temat ”Nya vägar för kyrkan och för en integrerad ekologi”. Hela deltagarlistan tillkännagavs lördagen 21 september.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Biskopssynodens särskilda församling för Amazonas-regionen inleds snart, 6-27 oktober 2019. Den 15 oktober 2017 vid angelusbönen meddelande påven Franciskus att han hade beslutat att samla biskoparna för att ”hitta nya vägar för evangelisationen för […] Guds folk i Amazonasregionen och särskilt för dem som tillhör urbefolkningen, som ofta är bortglömda och står utan goda framtidsutsikter på grund av krisen i Amazonas regnskog”. Påven påminde då också om att denna urskog ”är av grundläggande betydelse för vår planet”.

“Synoden börjar från kyrkan och kommer att ha en evangeliserande mission och dimension och att den inte kommer att vara ett möte för forskare eller politiker”

Detta stora kyrkliga men även civila och ekologiska projekt vänder sig till hela världen då det ska fokusera på ett område som omfattar 9 länder och har en befolkning på 34 miljoner personer varav 3 miljoner tillhör ursprungbefolkningar från 390 etniska grupper. Amazonas skogar utgör en tredjedel av världens urskogar med en unik biologisk mångfald och de är en betydande vattenreservoar för världen och ger planeten syre och med synoden vill påven just fokusera på denna världens lunga, som han skriver i arbetsdokumentet som publicerades 17 juni i år.

Synodens deltagarlista publicerad

Vi har fått del av en rad event som kommer att hållas i samband med det synodala arbetet och i lördags presenterade Heliga Stolens pressrum synodens deltagarlista. Redan i början av september nominerade påven tre kardinaler, venezuelanaren Porras Cardozo, peruanen Barreto Jimeno och brasilianaren Braz de Aviz som synodens vice ordföranden som står direkt under påven.

Evangeliserande mission

Påven förklarade i en intervju med Vatican Insider i början av augusti att synoden vill vara ett svar på en världsomfattande miljökris. Han sa att synoden börjar från kyrkan och kommer att ha en evangeliserande mission och dimension och att den inte kommer att vara ett möte för forskare eller politiker.

23 september 2019, 11:22