Sök

Katolska pilgrimer i Amazonas Katolska pilgrimer i Amazonas  

Amazonassynoden: Instrumentum Laboris publicerad

Arbetsdokumentet Instrumentum Laboris för den särskilda biskopssynoden om Amazonasregionen har publicerats. Synoden halls 6-27 oktober 2019 på temat: “Amazonas: Nya vägar för kyrkan och för en integrerad ekologi”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Måndagen 17 juni offentliggjordes Instrumentum Laboris för Amazonassynoden. Dokumentet är resultatet av en process som inleddes med påven Franciskus besök i Amazonas-regionen i Peru januari 2018. Man har bett Guds folk i hela Amazonas om råd och sammanfattat detta vid försynodalt möte i maj i år.

Amazonas territorium 7,8 miljoner km²

Amazonas territorium på 7,8 miljoner km² med 5,3 miljoner km² skog omfattar delar av Brasilien, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname och Franska Guyana. Denna skog utgör 40% av världens regnskogar.

Naturfolken hotas

I dokumentet behandlar man situationen för Amazonas mångkulturella befolkning, som lever i samklang med naturen. Deras liv hotas av ekonomiska intressen som leder till avskogning och miljöförstörelse. Folken tvingas därför lämna sin mark och ofta hamnar i brottslighetens och människohandlares klor.

“Man uttrycker nödvändigheten av en kyrka som alltid är på plats bland folket och vägleder det andligt”

Man analyserar närmare naturfolk som av egen vilja lever isolerade och som omfattar mellan 110 och 130 folk. Dessa är mycket utsatta av narkotikahandel, stora projekt av infrastruktur och olaglig utvinning av naturresurser.

Utflyttning från Amazonas till städer är stor och kyrkan har följt de migrerande folken och nu saknas pastoral vård i många delar och detta vill man åtgärda.

En ny vandring för kyrkan i regionen

I dokumentet ber man synodsfäderna att ta upp frågan om en ny vandring för kyrkan i regionen, en fråga som ligger påven Franciskus varmt om hjärtat. Det handlar om en kyrka som medverkar i befolkningens sociala, politiska, ekonomiska, kulturella och ekologiska liv. En kreativ, harmonisk, fredsbärande och barmhärtig gemenskap.

En fråga man tar upp är att folket sällan får möjligheten att fira eukaristin på grund av brist på präster. Man föreslår att se över vissa kriterier och auktorisera ministranter. Man uttrycker nödvändigheten av en kyrka som alltid är på plats bland folket och vägleder det andligt.

Med anledning av den centrala rollen som de gudsvigda kvinnorna idag spelar idag i kyrkan i Amazonas ber man om att man erkänner deras karismor och talanger och garanterar utbildning och plats i ledande positioner.

Även vikten av en ekumenisk dialog behandlas.

Guds folk i Amazonas

Guds folk i Amazonas har presenterat sina behov inför biskopssynoden och man söker nu svar på dessa genom en ny vandring för kyrkan och världen.
 

19 juni 2019, 09:42