Sök

Heliga Stolen säger att konflikten mellan Israel och Palestina skapar spänningar i hela Mellanöstern Heliga Stolen säger att konflikten mellan Israel och Palestina skapar spänningar i hela Mellanöstern 

Heliga Stolen ber om tolerans, ömsesidigt accepterande och samexistens i Mellanöstern

Ärkebiskopen Bernadito Auza,, Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York talade 23 juli vid debatt i säkerhetsrådets debatt om Mellanöstern. Han talade särskilt om Heliga landet, Syrien, Irak och Gulfstaterna.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolen ber Mellanöstern att ytterligare anstränga sig för att främja en ”dialog för en kultur av tolerans, accepterande av andra och att fredligt leva tillsammans”.

Kritiskt moment

“Detta är ett kritiskt moment, så alla regionens länder måste ser till att bevara fredliga framsteg och inte falla tillbaka i fientligheter som utlöses av de sjudande konflikterna mellan de regionala makterna” sa Heliga Stolens talesman vid FN:s säkerhetsråd msgr Auza.

Spänningarna mellan Israel och Palestina

Han talade även om avsaknaden av enhet mellan israeler och palestinier, som skapar våld och skördar oskyldiga personers liv förutom en spänning i hela Mellanöstern. Man måste handla för att uppnå en tvåstatslösning med internationellt erkända gränser mellan Israel och Palestina, sa han och att FN:s medlemsländer kan hjälpa till genom att uppmuntra båda sidor att återgå till förhandlingsbordet och ge dem utrymme och resurser för att själva föra en dialog för en fredlig framtid.

Syrien

Msgr Auza noterade även att humanitära kriser riskeras att försämras i delar av Syrien och sa: “Vi kan inte vara döva inför ropen från dem som saknar mat, vård och skola eller de föräldralösa, änkor och skadade”. Vad gäller detta talade han om brevet som påven Franciskus nyligen sände till Syriens president Bashar al-Assad där han särskilt nämnde civilbefolkningens dramatiska situation i Idlib. Påven bad för att dessa ska skyddas och för att internationell humanitär rätt respekteras.

Jemen

Heliga Stolens utsände talade sedan om den försämrade humanitära situationen i Jemen och frågade retoriskt: “Hur kan vi uttrycksfull vädja om fred i Mellanöstern eller utföra humanitära insatser när vi samtidigt tillåter vapenförsäljning till regionen?"

“Hur kan vi uttrycksfull vädja om fred i Mellanöstern eller utföra humanitära insatser när vi samtidigt tillåter vapenförsäljning till regionen?”

Irak och Gulfstaterna

I Irak, efter de outsägliga brotten som har utförts av IS-terrorister särskilt mot religiösa och etniska minoirteter, hoppas msgr Auza på försoning och återuppbyggnationer “genom fredlig och gemensam strävan mot den gemensamma bästa från alla samhällets sidor”. Han bad slutligen det Internationella samfundet om att söka alla tillfällen till förhandling och fredliga lösningar på de pågående kriserna i Gulfstaterna.
 

26 juli 2019, 11:32