Sök

Civila på flykt från bombningar i Idlib Civila på flykt från bombningar i Idlib  Ledare

Påven ber Assad om konkreta initiativ för befolkningen

Krigshandlingar och bombningar fortsätter att skada värnlösa civila. Ett tiotal vårdstrukturer förstörda eller stängda i Idlib. Påven Franciskus lät kardinal Turkson överlämna ett brev till den syriske presidenten.

Andrea Tornielli – Vatikanstaten övers Katarina Agorelius

Skydda civilas liv, få ett slut på den humanitära katastrofen i Idlib-provinsen, ta konkreta initiativ för säker återkomst för förflyttade personer, släpp häktade personer och ge familjer information om deras nära och kära och tillåt politiska fångar humana förhållanden. – Allt detta tillsammans med en förnyad appell om att återuppta dialogen och förhandlingarna med de inblandande vid det Internationella samfundet. Detta är oron och de konkreta frågorna som påven Franciskus’ brev till Syriens president Bashar Hafez al-Assad innehåller. Påvens brev, daterat 28 juni 2019, överlämnades för bara några timmar sedan (22 juli) av kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, prefekt för Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. Kardinalen som överlämnade budskapet, skrivet på engelska, hade sällskap av pater Nicola Riccardi, O.F.M., undersekreterade vid Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och kardinal Mario Zenari, apostolisk nuntie i Syrien. Statssekreterare kardinal Pietro Parolin, påvens närmaste medarbetare, talade med Vatican News om brevets innehåll och mening.

Ers eminens, varför beslutade sig påven för att skriva till president Assad?

Kardinal Parolin: “Kärnan i detta nya initiativ är påven Franciskus’ och Heliga Stolens oro för den humanitära krissituationen i Syrien och särskilt den i Idlib-provinsen. Fler än 3 miljoner personer bodde i regionen varav 1,3 miljoner har flytt inom landet, till området som förra året förklarades avmilitariserat, på grund av den långvariga konflikten i Syrien. Den senaste militäroffensiven har ökat de redan svåra levnadsvillkoren de hade i lägren och har tvingat många av dem på flykt. Påven följer gripen och med stor sorg civilbefolkningens tragiska öde, och särskilt barnen, som hamnade i de blodiga striderna. Tyvärr fortsätter kriget – det har inte upphört: bombningarna fortsätter, olika vårdstrukturer i det området har förstörts medan många andra har tvingats att helt och hållet eller delvis upphöra sin aktivitet.”

Vad ber påven president Assad om i brevet som överlämnades?

“Påven Franciskus förnyar sin appell för skyddet av civila och bevarandet av den huvudsakliga infrastrukturen, som skolor, sjukhus och vårdinrättningar. Det som sker är oacceptabelt och omänskligt. Påven ber presidenten att göra allt för att få ett slut på denna humanitära katastrof, för att skydda den försvarslösa befolkningen och särskilt de mest sårbara i respekt för internationell humanitär rätt.”

Enligt det ni säger, verkar det som avsikten med påvens initiativ inte är politisk. Stämmer det?

“Ja, det stämmer. Som jag redan har förklarat gäller det en humanitär oro. Påven fortsätter att be för att Syrien ska återfå ett klimat av broderskap efter dessa långa års krig och för att försoningen ska råda över uppdelning och hat. I detta brev använder påven ordet ‘försoning’ tre gånger: detta är målet, för detta lands och dess försvarslösa befolknings bästa. Påven uppmuntrar president Bashar al-Assad att genomföra viktiga handlingar för denna brådskande försoningsprocess och ger konkreta exempel. Han nämner till exempel vikten av att skapa nödvändiga omständigheter för ett säkert återvändande av landsflyktingar och internt förflyttade personer och för alla dem som har tvingats lämna det och som vill komma tillbaka till landet. Han nämner även vikten av att släppa fångar och att ge familjer tillgång till information om deras nära och kära.”

En annan dramatisk fråga är den vad gäller politiska flyktingar. Nämner påven detta?

“Ja, påven Franciskus är särskilt bekymrad för de politiska flyktingarnas situation och uttrycker vikten av att dessa inte nekas mänskliga förhållanden. I mars 2018, publicerade Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic en rapport om denna fråga, där man skrev att det finns tiotusentals personer som godtyckligt har arresterats. I vissa fall - i inofficiella fängelser och på okända platser – utsätts de enligt uppgift för olika former av tortyr utan juridisk hjälp eller kontakt med sina familjer. Rapporten berättar att många av dem tyvärr dör i fängelse medan andra rätt och slätt avrättas.”

Vad är då avsikten med detta nya initiativ som påven har tagit?

“Heliga stolen har alltid insisterat på behoven av att söka en passande politisk situation för ett slut på konflikten, och att övervinna partiintressen. Detta måste göras genom diplomati, dialog och förhandling med det Internationella samfundets hjälp. Vi har varit tvungna att än en gång vittna om att krig skapar krig och att våld hetsar till våld – som påven har sagt många gånger och som han också upprepar i detta brev. Tyvärr är vi oroade för utgången av förhandlingsprocessen – särskilt för den som vi följt i Genève - för en politisk lösning på krisen. Det är därför som påven Franciskus i brevet till president Assad uppmuntrar till att visa god vilja och verka för att finna genomförbara lösningar och få ett slut på konflikten som har varat alldeles för länge och som har lett till förlusten av många oskyldiga liv.”


 

23 juli 2019, 09:19