Sök

Vår Fru av Lourdes Vår Fru av Lourdes  (© Vatican News)

Världsdagen för sjuka: Empati och medlidande med de sjuka

Ge sig själv till andra och ta hand om dem med medlidande – detta är konceptet för delegationen från Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling vill föra fram under sina dagar i Kalcutta i samband med Världsdagen för sjuka 11 februari. Avdelningens prefekt kardinal Peter Turkson leder delegationen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

En delegation från Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling är i Kalkutta med avdelningens prefekt kardinal Peter Turkson för firandet av den 27:e Världsdagen för sjuka 11 februari för minnet av Vår Fru av Lourdes. Kalkutta i Indien är värd för årets världsdag vars tema, som påven har valt, är: «ge som gåva vad ni har fått som gåva» (Matt 10:8). Kardinal Turkson skriver att påven “bygger detta på etikens gåva på området social hälsa i den kristna samhällsantropologin, genom att främja en pastoral hälsovård medveten om vårdens personliga och sociala dimensioner, en pastoral vård av dialog med kulturella behov i vår pluralistiska värld.”

“En pastoral hälsovård medveten om vårdens personliga och sociala dimensioner, en pastoral vård av dialog med kulturella behov i vår pluralistiska värld.”

Delegationen deltar i en konferens om teologistudier kring pastoral hälsovård och nya sidor av vården av de fattiga marginaliserade och den har besökt heliga moder Teresas grav.

 

11 februari 2019, 12:29