Sök

Påven Franciskus och msgr Bernardito Auza Påven Franciskus och msgr Bernardito Auza 

Msgr Auza: FN räknar med påven Franciskus

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York kommenterar påven Franciskus tal till den diplomatiska kåren ackrediterad den Heliga Stolen, där han talade om att man för att läka den internationella krisen måste kämpa mot nationalismen

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Från multilateralismens hälsotillstånd till framväxten av nationalistiska och populistiska tendenser samt om kriget i Syrien, Global Compact om flyktingar och invandrare och FN:s reform – om detta talade Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr Bernardito Auza i en intervju med Vatican News.

Nationalism - FN:s fiende

Den ökande nationalimen och det desperata sökandet efter ensidiga lösningar som genererar förtryck, som påven har påpekat, kan inte lämna FN likgiltig, för att utan FN:s multilateralism har den ingen anledning att finnas till - det är dess DNA. Msgr Auza förklarar vidare att ”majoriteten bland FN:s medlemsländer är medvetna om problematiken som påven har tagit upp och de känner tydligt av den själva. Förra året hade generalförsamlingens ordförande ett samråd med alla uppdragschefer för att verifiera multilateralismens hälsotillstånd och där framkom det att FN, trots svårigheter, främjar plurilateral politik.” För detta krävs djup reflektion över gemensamma lösningar mellan alla medlemsstater. Msgr Auza kallar detta ‘integrerade utmaningar för FN:s strukturer’ och säger: “Vad gäller internationell fred och säkerhet räcker det med att citera fem ständiga medlemmar vid säkerhetsrådets veto, för att det är här som nationella och regionala intressen och rivalitet framkommer. Ju allvarligare och utbredd en konflikt är, desto mer sannolikt är det att veton uppkommer. Detta är en av FN:s stora utmaningar.” Påven Franciskus fördömde också detta i sitt tal till ambassadörerna och msgr Auza säger: ”Det finns ett påtvingande av vilja och projekt från givarländer, i stället för att se till ländernas verkliga behov”. ”De rika givarna, alltid européerna och nordamerikanerna, ger pengar till bestämda program som de vill förverkliga i ett land. Jag tänker på reproduktiv och sexuell hälsa och ’utvecklingsmålen för 2030’ - det är ett ideologiskt införande, som påven så riktigt säger. Man måste tänka om den internationella politiken vad gäller utvecklingshjälp.”

“De rika givarna, alltid européerna och nordamerikanerna, ger pengar till bestämda program som de vill förverkliga i ett land. Jag tänker på reproduktiv och sexuell hälsa och ’utvecklingsmålen för 2030’ - det är ett ideologiskt införande, som påven så riktigt säger. Man måste tänka om den internationella politiken vad gäller utvecklingshjälp”

Msgr Auza säger att FN trots många svårigheter ger en röst åt de länder som ingen har, precis som påven har bett FN om. Som dess generalsekreterare också har sagt, fungerar det nuvarande systemet inte och organisationen är inte anpassad till nya tider, men msgr Auza säger att ”man försöker att skapa ett som verkligen kan hjälpa de marginaliserade och lidande länderna. Jag märker en stor vilja men även stora svårigheter”. ”Det finns inte ekonomiska resurser. Pengarna som ska gå till utvecklingen är i allmänhet en mycket liten del i förhållande till dem som investeras i beväpnade konflikter. Man skulle behöva ombalansera de tillgängliga fonderna inom FN:s system.”

Påvens prioritet att lösa den syriska krisen och svårigheterna för flyktingarna som inte tas emot i västvärlden, är även FN:s prioritet, berättar msgr Auza och börjar med att tala om Syrien: “Det är en konflikt där vi klart kan se en regional och internationell rivalitet. Man säger aldrig att Syrien är den enda offret. Den regionala makten borde kunna få till ett avtal för en värdig utväg”. Vad gäller migrationen talar han om Global Compact som många länder detta år har antagit och säger: ”Heliga Stolen hade önskat att påven deltog i konferensen i Marrakech [där dokumentet lanserades] men det kanske inte fungerade. Hur som helt räknar FN mycket med påvens röst i försvaret av flyktingarna för att det är övertygat om att den kan påverka länder som har en hård attityd gentemot dem som bör hjälpas, och inte avvisas.”


 

10 januari 2019, 09:50