Sök

Påvens möte med den diplomatiska kåren Påvens möte med den diplomatiska kåren  

Påven till diplomater "Multilaterala system försvagas av nationalism"

Det är tradition att påven inleder varje år med att ta emot den diplomatiska kåren, ackrediterade ambassadörer vid den Heliga Stolen, och samtidigt hålla ett av sina mer politiska tal.

Charlotta Smeds - Vatikantaten 

I årets tal reflekterade påven Franciskus över multilateral diplomati och god vilja nationer mellan för att undvika att de mest utsatta blir förtryckta.

Kinaavtalet

Påven började detta mångfacetterade och långa tal med att notera de avtal som ratificerats av Heliga Stolen och ett antal stater under det gångna året. En sådan överenskommelse var undertecknandet av ett provisoriskt avtal mellan Heliga Stolen och Folkrepubliken Kina om utnämningen av biskopar i Kina.

Påven sa att han var tacksam för att "för första gången efter så många år är alla biskoparna i Kina i full enhet med Petri efterträdare och med den universella kyrkan. Han tillade att han "hoppas att ytterligare kontakter om tillämpningen av det undertecknade provisoriska avtalet kommer att hjälpa till att lösa frågor som är öppna, nödvändigt för tillämpningen av religionsfrihet."

Multilateralism

Påven noterade att det i år är hundraårsjubileet för Nationernas Förbund, som han sa representerade "början på den moderna multilaterala diplomatin, där stater försöker befria sina ömsesidiga förbindelser från en mentalitet av dominans som leder till krig." Och han menade att för detta är god vilja, rättvisa, öppenhet ärlighet och kompromisser oumbärligt villkor.

Några attityder, som nationalism, betonade påven, kan spåras tillbaka till perioden mellan de två världskrigen, när populistiska och nationalistiska krav visade sig vara mer kraftfulla än Nationernas Förbund. Återuppkomsten av dessa impulser idag försvagar det multilaterala systemet gradvis, vilket resulterar i en allmän brist på förtroende, en trovärdighetskris i det internationella politiska livet och en gradvis marginalisering av de mest utsatta medlemmarna i nationens familj."

08 januari 2019, 16:31