Sök

Påven talar med biskoparna Påven talar med biskoparna 

Kommande toppmöte i Vatikanen om övergrepp: Klargöra förfaranden men framförallt ändra attityd

P. Zollner och p. Lombardi: Reglerna och lagen som sådan ändrar inte hjärtat. Det krävs en sann förnyelse i Kyrkan, men vi börjar inte från noll

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"I februari kommer Kyrkan att bekräfta sin bestämda vilja att fortsätta på vägen mot rening vad gäller sexuella övergrepp och fråga sig hur man ska skydda barnen, undvika katastrofer och bota och återintegrera offren”. Detta sa påven Franciskus i sitt jultal till kurian 21 december då han presenterade mötet om “Skydd av minderåriga i Kyrkan” som ska hållas i Vatikanen 21-24 februari 2019 med biskopskonferensernas ordförande. Jesuitpater Hans Zollner, som är referens för mötets organisationskommitté och medlem i Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga kommenterar påvens ord och säger att man behöver klargöra biskoparnas ansvar och vem som ska göra vad och kontrollera att man verkligen följer påvens och Kyrkans riktlinjer.

Klargöra förfaranden och ändra attityd

P Zollner säger att man för konkret handling först och främst behöver klargöra förfaranden som nu inte är tydliga, framför allt att tala om biskopens, provicialens, superiorers eller överhuvud för en östkyrkas medansvar för det som sker andra inom samma tjänst. För det andra att förutom procedurer skapa en attitydsförändring. Reglerna och lagen som sådan ändrar inte hjärtat: detta ser vi inte bara i Europa utan i hela världen och därför måste vi även se hur man kan stärka denna attityd av öppenhet och uppmärksamhet på skydd av minderåriga i hela Kyrkan, för att detta är en attityd som Jesus lär oss.
Med mötet i februari vill man skapa större medvetenhet om skydd av minderåriga och ge offren rättvisa. Barnen, som är de mest utsatta måste stå i uppmärksamhetens centrum, avslutar p Zollner.

“Jesutipater Lombardi: Det är alltså mycket viktigt att Kyrkan förnyas – vägen är mycket lång men samtidigt börjar vi inte från noll”


 

28 december 2018, 11:06