Sök

Biskopssynoden Biskopssynoden  

Ärkebiskop Chaput: Synoden spenderade knappt någon tid åt de viktiga frågorna

Ärkebiskop Charles Chaput berättar nu att synoden var ett förlorat tillfälle för att be om förlåtelse för de klerikala sexuella övergreppen inom Kyrkan, och för att tala om äktenskapsförberedelser och sexualitet i allmänhet, frågor som berör de unga till "98%".

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten 

De över 250 katolska biskoparna från hela världen som har samlats i Vatikanen för biskopssynoden missade deras chans att tala om de frågor och ämnen som är viktigt för- och berör de unga till allra högsta grad, det menar ärkebiskopen Charles Chaput. Frågor som sexuella övergrepp inom Kyrkan, sexualitet, äktenskap och HBTQ-frågan togs knappt upp, anser ärkebiskopen.

Viktigt att tala om de klerikala sexuella övergreppen

Synodfäderna missade deras chans att tala om de klerikala sexskandalerna inom Kyrkan, sade ärkebiskopen.

Jag önskar att vi hade kunnat spendera mer tid för att inte bara prata om övergreppsskandalerna inom Kyrkan, utan även till att be om förlåtelse för dem.”... ”Motståndet hos vissa biskopar gjorde att ämnet var till stor del frånvarande från diskussionerna.” sade Chaput till Catholic News Service.

Det är väldigt viktigt för Kyrkan att kunna prata om det” sade Chaput, som i augusti skrev ett brev till påven i vilket han uppmanade honom att skjuta upp den kommande synoden då de amerikanska övergreppsskandalerna började komma upp till ytan.

Borde ha funnits större diskussion om sexualitet

Det var även andra viktiga ämnen som Charles Chaput tyckte saknades från det skriftliga utkastet på synodens slutdokument, eller som hade kunnat talas mer om än de gjorde.

Det var väldigt lite diskussion om den mänskliga sexualiteten överlag. Men vem som helst som sitter i en biktstol vet att det är en stor och viktig, särskilt för unga som försöker lära sig att vara människa och att vara kristen i en värld som främjar en felaktig förståelse av människans sexualitet.”

Äktenskapsförberedelser

Det är en naturlig önskan för män och kvinnor att vilja gifta sig – det är inte bra för mannen att vara ensam, det har Gud själv sagt – och det är en vanlig fråga och ämne för unga människor över hela världen, men äktenskapförberedelser fick väldigt lite uppmärksamhet under synoden.” sade ärkebiskopen som önskade att det hade kunnat ges mer riktlinjer och vägledning för unga.

Under onsdagens påveaudiens om det sjätte budet: 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', reflekterade även påven på äktenskapförberedelser och om hur lite tid det ägnas åt dem. ”Förberedelserna inför äktenskapet kan inte endast vara tre eller fyra möten i församlingen. Det är inte att förbereda sig. Förberedelserna måste mogna och detta tar tid. Att gifta sig är inte bara en formell handling, det är ett sakrament” sade påven.

Påven Franciskus citerade även den Helige Johannes Paulus II katekes i vilken det står att varje människa ”bör med uthållighet och konsistens vad meningen med kroppen är.” Kallelsen till äktenskap ”kräver därför en omsorgsfull bedömning av förhållandet och en förlovningstid för att verifiera den. Ett förlovat par kan inte lova varandra trohet i glädje och smärta, i hälsa och sjukdom, och att älska och hedra varandra varje dag för resten av deras liv, endast på baserat på god vilja och hopp om att ’saker och ting fungerar’” sade påven.

26 oktober 2018, 17:05