Sök

Biskopssynoden Biskopssynoden  

Ärkebiskop: HBTQ-språket bör inte användas inom Kyrkan

Under en av synodens sessioner den 4 oktober 2018 uppgav ärkebiskopen Charles Chaput att han motsatte sig användningen av termen ’HBTQ’ (’LGBT’ eller ’LGBTQ’ på engelska) i synodens arbetsdokument Instrumentum Laboris. ”Det finns inget sådant som en ’HBTQ-katolik’, ’transsexuell katolik’ eller ’heterosexuell katolsk’”, sade han i sitt tal.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

HBTQ-språket bör inte finnas i kyrkliga dokument

Under torsdagens möte med världens biskopar valde ärkebiskopen Charles Chaput från Philadelphia i USA att lyfta fram punkt 197 i Synodens arbetsdokument Instrumentum Laboris, där ordet ”HBTQ-ungdomar” används, och menade att Kyrkans uppgift är att undervisa unga om sexualitet och undvika termer som ’HBTQ’ som får det att låta som om Kyrkan kategoriserar människor.

Punkten som ärkebiskopen kommenterade under sitt tal var den följande:

197. ”[…] En del HBTQ-ungdomar, som har gett bidrag till biskopssynodens sekretariat, önskar ”uppleva en större närhet till Kyrkan” och en större omsorg av Kyrkan, medan vissa biskopskonferenser frågar sig vad man ska föreslå till "unga som bestämmer sig för att leva i ett homosexuellt förhållande, men önskar förbli nära Kyrkan.

Ärkebiskopen, som är en medlem i synodens permanenta kommitté, sade under sitt föredrag att det inte finns något som ”HBTQ-katoliker, transsexuella katoliker eller heterosexuella katoliker” eftersom vår identitet inte utgörs av vår sexuella läggning och att människan inte kan reduceras till dess känslor, lust och begär.

”HBTQ-språket bör inte finnas i kyrkliga dokument eftersom användandet av detta sistnämnda antyder att kyrkan accepterar existensen av sådana avskilda grupper och kategoriserar människor, vilket inte är fallet.

Vikten av kunskap om den katolska läran om sexualitet

”Vilka vi är och vad det innebär att vara människa, är frågor som vi inte kommer att finna svar på i någon ideologi eller samhällsvetenskapliga studier, utan endast i Jesus Kristus, människans frälsare.”

“Att kunna förklara den katolska läran om sexualitet, den enda verkliga vägen till glädje och helhet, och varför den är sann, vacker och barmhärtig, är väsentligt i alla diskussioner som rör antropologiska frågor. Trots det saknas tyvärr det ämnet i detta kapitel och i detta dokument. Jag hoppas att synodfädernas revidering av dokumentet kommer ta itu med det.” avslutade ärkebiskopen Charles Chaput.

Synodsessionen innehöll flera tal under vilka biskopar erkände på vilka sätt kyrkans medlemmar har svikit den yngre generationen. Chaput citerade bland annat ”en kombination av okunnighet, feghet och lathet för att bilda unga människor att bära tron till framtiden” som exempel på hur Kyrkan svikit ungdomarna.

”Om vi saknar förtroendet att otvivelaktigt predika evangeliet och Jesus Kristus för alla generationer, särskilt för de unga”, sade han till synoden, ”då är kyrkan bara ännu en leverantör av etiska riktlinjer som världen inte behöver”. 

Starka reaktioner inom Kyrkan

Chaput är mer eller mindre känd för sitt starka ställningstagande mot samkönade äktenskap och mot barns uppfostran i en familj med samkönade föräldrar.

Ärkebiskopen Chaputs tal kom bara tre dagar efter att ordvalet i arbetsdokument först uppmärksammats och kardinal Lorenzo Baldisseri, biskopssynoden generalsekreterare, vägrat ta bort termen ”HBTQ” och hävdade att termen var citerad från synodens förberedelse dokument som redigerats av ungdomar själva under deras möte med påven och synodens organisatorer. Om man dock går igenom det dokumentet så finns varken orden ’LGBT’ eller ’LGBTQ’ där.

Länk till pre-synodal document

Jesuitprästen James Martin, som är omtalad inom katolska kyrkan för sin kontroversiella syn på bland annat homosexualitet, twittrade samma kväll som Chaputs uttalande: “Why should we use ‘LGBT’ or ‘LGBTQ’ in the church? Because people have a right to name themselves, and this is the name many choose. And there is such a ‘thing’ as an ‘LGBTQ Catholic’ and a ‘transgender catholic.’ They are members of the Body of Christ.”   

Ordet ’HBTQ’ har aldrig förut används i något kyrkligt dokument. 

08 oktober 2018, 12:18