Sök

CCEE i Sverige om pastoralvård för migranter CCEE i Sverige om pastoralvård för migranter 

CCEE:s kommission för pastoralvården av migranter: Migrationen är sund

CCEE:s kommission för pastoralt och socialt arbete i Europa har vid sitt årsmöte i Stockholm tagit upp frågor kring pastoralvården av migranter. Biskoparna understryker vikten av att kommunicera kyrkans skönhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Biskopar och inblandade delegater engagerade i pastoralvården av migranter i Europa avslutade i söndags sitt tre dagar långa möte i Stockholm. Mötets tema band samman migration och nyheter och handlade om hur man kan kommunicera kyrkans inställning till migrationen.

Migration är fortfarande sund för tron

Målet med mötet var att inspirera till förändringar: forma, informera och öka medvetenheten om människors rörlighet. “Migration på den europeiska kontinenten har varit och är fortfarande sund för tron, för att många kristna som har kommit från Östeuropa, Mellanöstern och Afrika har bevarat sin tro och praktiserar den i sina värdländer” – så inleds pressmeddelandet om mötesdagarna. Biskoparna skriver att det i de sekulariserade värdländerna finns partiska och fientliga uppfattningar om att regeringarna först och främst ska ta hand om sina egna medborgare, men lägger till att man med detta tankesätt glömmer bort varje persons inneboende värdighet.

“Inspirera till förändringar: forma, informera och öka medvetenheten om människors rörlighet”

Media

I pressmeddelandet talar man om medias roll för samhällets uppfattning om migrationen och att kyrkan bär på ett stort ansvar att kommunicera och träna sin personal i att använda social media.

Kommunicera kyrkans skönhet

Prioriteterna är att kommunicera kyrkans skönhet samt att använda passande språk för att utmana de vanliga rapporteringarna och skapa gemenskap med andra.

Hela pressmeddelandet på engelska här: https://www.ccee.eu/news/89-2018/370-16-07-2018-inspiring-changes-training-informing-and-making-aware-on-human-mobility


 

17 juli 2018, 09:02