Sök

CCEE håller möte i Sverige CCEE håller möte i Sverige  

Stockholm: Europeiska biskopskonferensens råd i möte om migration

Europeiska biskopskonferensens råds (CCEE) kommission för pastoralt och socialt arbetes årsmöte inleds fredagen 13 juli kl 18 i Domkyrkan i Stockholm. Mötets tema är ”En ström av mänsklighet: flödet av migranter och nyheter. Dialogen och kommunikationen för en möteskultur”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Biskoparna och ansvariga delegater möts för att tala om pastoralvården av migranter 13-15 juli i Stockholm på inbjudan av den lokale biskopen kardinal Anders Arborelius OCD, ansvarig för migrationsfrågor vid den Europeiska biskopskonferensens pastoralvård.

Migranter och kommunikation

Temat man har valt detta år är ”En ström av mänsklighet: flödet av migranter och nyheter. Dialogen och kommunikationen för en möteskultur”. De ansvariga för pastoralvården av migranterna i Europa vill med detta tema fördjupa relationen mellan migrationsflödet och den allmänna opinionens uppfattning av den och problematiken med att media inte alltid främjar en dialog och möteskultur.

Katolska kyrkan i Sverige är en migrantkyrka

Kardinal Arborelius säger: “Den katolska kyrkan i Sverige är en migrantkyrka. Många av oss kommer från andra länder och några av oss från andra samfund. Som kristna är vi alla pilgrimer på Guds himmelrikes väg”. ”Om vi verkligen är medvetna om denna nåd kan vi också vara mer öppna och mottagande mot alla dessa migranter som Gud har sänt oss. Över oss finns vårt sanna hemland. Guds rike är vårt riktiga hem. Här nere är vi alla gäster, pilgrimer och migranter. Vi hör ihop. Vi har samma kallelse: att vara Jesu vittnen här och nu.”

Informationens dynamik

Sammanträdena inleds fredagen 13 juli klockan 18 i Domkyrkan och bland deltagarna ses olika representanter för Stockholms migrantförsamlingar. Kardinal Arborelius och msgr Giampaolo Crepaldi, ärkebiskop av Trieste, Italien och ordförande för Europeiska biskopskonferensens pastoralvård inleder det hela. Professor f José María La Porte, dekan vid fakulteten för social institutionell kommunikation vid det påvliga universitetet Santa Croce i Rom, tar sedan upp temat ”Immigration och allmän opinion: informationens dynamik”.

“Kardinal Arborelius: Över oss finns vårt sanna hemland. Guds rike är vårt riktiga hem. Här nere är vi alla gäster, pilgrimer och migranter”

Lördagen 14 juli talar deltagarna om “Hur kyrkan använder media för att tala om migration” som kommer att ledas av f Henrik Alberius OP, ordförande för Caritas Sverige och medlem i Caritas Europas verkställande kommitté. Där kommer personer från olika internationella kyrkliga organ, som Caritas Europa, Internationella katolska migrationskommissionen ICMC att ge sina vittnesbörd. Därefter kommer Yuri Tykhovlis och Lidia Magni Yuri vid den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utvecklings kontor för migranter och flyktingar att ta upp temat ”Hur kyrkan formar och informerar sina troende vad gäller migrationsfenomenet”.

Kyrkans vittnesbörd

Dagen avslutas med inlägg av msgr Robert Vitillo, generalsekreterare vid Internationella katolska migrationskommissionen om “Hur kyrkan använder media för att vittna för världen om vad den gör och vad den tänker om migrationen” och avslutningstal av msgr Duarte da Cunha, generalsekreterare för Europas katolska biskopskonferens.

Vi alla mötena kommer det att avsättas tid för dialog för att ge plats för deltagarna att tala om kyrkans utmaningar vad gäller migrationen såväl inom som utanför den kristna församlingen.

Mässa i S:ta Eugenia i Stockholm och besök i S:ta Birgittas kloster i Vadstena

Arbetsmötena avslutas under söndagsmorgonen 15 juli med mässa i S:ta Eugenia kyrka som följs av lunch tillsammans med migranter och en resa till Vadstena för besök i S:ta Birgittas kloster.

Mötena sker bakom stängda dörrar, med undantag för mötets öppnande fredag 13 juli.

www.ccee.eu

 

 

13 juli 2018, 11:56