Sök

Kardinal Koch vid mötet Världsforumet om förintelsen i Yad Vashem, Jerusalem Kardinal Koch vid mötet Världsforumet om förintelsen i Yad Vashem, Jerusalem  

Kardinal Koch: Öppenhet för andra för att hejda antisemitismen

Femte Världsforumet om förintelsen i centret för minnet av förintelsen Yad Vashem i Jerusalem hölls på torsdagen 23 januari i många statschefers närvaro och där kardinal Kurt Koch representerade Heliga Stolen. Han säger till Vatican News att man måste ta itu med det missnöje som leder till fientlighet mot vår nästa.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I centret Yad Vashem i Jerusalem hölls det femte Världsforumet om förintelsen 23 januari där över 40 presidenter, premiärministrar och kungafamiljer från Europa, Nordamerika och Australien deltog. Heliga Stolen representerades av ordförande för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet, under vilken Kommissionen för relationer med judendomen står, kardinal Kurt Koch och i en intervju av Christine Seuss vid Vatican News berättar han om mötet i Yad Vashem.

Nationalism och populism bakom antisemitismen

“Jag tror inte att antisemitismen bara är ett kapitel historia som kan arkiveras i historieböcker, utan att det är ett fenomen som även idag växer fram på nytt” sa kardinalen. Han la till att det stora deltagarantalet vid detta möte är ett mycket viktigt tecken.
Han anser att den främsta orsaken till antisemitismen är nationlism och populism. “Det finns olika anledningar till varför personer är rädda för främlingar och ‘de andra’ på grund av utmaningar de står inför och detta överförs till exempel på judar”.

“beakta människors rädsla, men i övertygelsen om att kunna övervinna denna rädsla i tron”

Han säger att man därför på allvar måste ta itu med problemets båda sidor och beakta människors rädsla, men i övertygelsen om att kunna övervinna denna rädsla i tron och öppna sig för andra. –Som Jesus säger i Johannesevangeliet (16:33): “I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen”.

Kardinal Koch understryker vikten av en dialog mellan judar och kristna och katolska kyrkans kallelse att fördjupa sitt gemensamma arv med judendomen och hänvisar till Andra Vatikankonciliets deklaration “Nostra Aetate”.

 

25 januari 2020, 08:34