Sök

08646_29072016.jpg

Påven: Minnet av förintelsen för att inte förinta framtiden

“Jag tröttnar inte på att bestämt fördöma all slags antisemitism” sa påven Franciskus då han talade till en delegation från Simon Wiesenthal Center (SWC) som han tog emot på audiens i Vatikanen 21 januari. Centret verkar sedan år tillbaka för att motverka all slags rasism och hat mot minoriteter. Påven bad dem att så fred och tillsammans odla broderskapets jord särskilt inför “barbariskt uppblossande av antisemitismen”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog emot en delegation från Simon Wiesenthal Center (SWC) på audiens på tisdagen 21 januari. Han uppskattade i sitt tal dess insatser för att bryta upp hatets jord och så fred, återintegrera dem som är marginaliserade och uppmuntrade till samarbetet mellan kristna och judar för att odla broderskapets jord. Detta i en tid då man ser av “barbariskt uppblossande av antisemitismen” sa påven.

Utbilda tolerans och religionsfrihet

Simon Wiesenthal Center, påminde påven, är ”aktivt i hela världen” för att motverka ”varje form av antisemitism, rasism och hat mot minoriteter”. Den österrikiska juden Simon Wiesenthal tog initiativet till det år 1977. Han ägnade största delen av sitt liv att rekonstruera sanningen om nazismens utrotning och identifierandet av de ansvariga för brotten för att ställa dem till rätta.

Centret och Heliga Stolen har det gemensamt att vilja göra jorden till en bättre plats i respekt för den mänskliga värdigheten - samma värdighet för alla oavsett ursprung, religion och social status. Det är mycket viktigt att utbilda i tolerans och ömsesidig förståelse, religionsfrihet och främjandet av social fred.

Minne för att garantera en framtid

Då han besökte koncentrationslägret i Auschwitz-Birkenau 2016 bad påven tyst och nu inför Internationella minnesdagen för Förintelsens offer 27 januari sa han till sina gäster att denna tystnad behövs för att stanna till och se inåt och höra den lidanden mänsklighetens rop. Han sa att detta är mycket svårt eftersom vi är alltmer uppslukade av en ”virvelvind av saker”.

Dagens konsumism är även verbal, sa påven, och förklarade att så många onödiga ord uttalas. Tystnaden däremot hjälper till att vårda minnet och utan minnet förintar vi framtiden. Minnet behövs för att vi inte ska bli likgiltiga.

“Återigen har vi sett barbariskt uppblossande av antisemitismen. Jag tröttnar inte på att bestämt fördöma all slags antisemitism”

Påven uttryckte oro för likgiltig egoism då man endast intresserar sig för det som skapar bekvämlighet för en själv och blir arg när detta inte uppnås. Han sa att man så utvecklar särdrag och populism som är en grogrund för hat.

“Återigen har vi sett barbariskt uppblossande av antisemitismen. Jag tröttnar inte på att bestämt fördöma all slags antisemitism” sa påven.

Det är alltså brådskande att ta itu med problemet från grunden och engagera oss i att “bryta upp jorden där hatet växer och där så freden”.

Odla broderskapets mark

Det är genom integration, forskning och förståelse för den andra som vi bättre tar hand om oss själva, sa påven. han betonade att det är brådskande att återintegrera dem som är marginaliserade, sträcka ut handen till den som står långt borta, stödja den som är utestängd på grund av pengabrist och hjälpa offer för likgiltighet och diskrimination.
De första som är kallade att engagera sig i detta är kristna och judar tillsammans, för att som påven även understryker i deklarationen Nostra aetate, har vi ett rikt andligt arv gemensamt som vi alltmer måste upptäcka för att kunna stå i allas tjänst. Påven fortsatte med att betona att vi är kallade att närma oss varandra och odla broderskapets mark - en mark som odlas av samarbete och skydd av de svagaste för att växa för att “göra jorden till en bättre plats, genom att så fred”.
 

22 januari 2020, 10:30