Sök

Vatican News
Usa:s årliga Livets Marsch Usa:s årliga Livets Marsch   (2018 Getty Images)

Den pågående kampen för det ofödda livet runt om i världen

Enligt WHO genomförs varje år mellan 40 och 50 millioner aborter runt om i världen. Detta är lika med cirka 125.000 aborter per dag. Abortfrågan är en återkommande konfliktyta i världen och bara i år har flera nya lagar rörandes olika länders abortgränser röstats fram.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten 

Den 2 maj i år kom nyheten att ett monument kommer att resas i Nashville som ska hedra aborterade foster, efter ett beslut från senaten i Tennessee som röstade igenom förslaget med en klar majoritet, 23-3. Tanken är att monumentet ska tillägnas, inte bara de aborterade fostren, utan också de män och kvinnor som har blivit ”offer för abort”. Monumentet kommer att heta ”Tennessee Monument to Unborn Children, In Memory of the Victims of Abortion: Babies, Women, and Men.

I USA sänks abortgränserna

I USA är det lagligt att göra abort i de flesta staterna sedan landets högsta domstol slog fast det i ett uppmärksammat mål, ”Roe versus Wade”, 1973, men sedan dess har flera delstater valt att ”skärpa” deras abortgränser. Exempelvis bestämdes delstaten Mississippi i mars att förbjuda abort efter 15 veckors graviditet, en sänkning från vecka 20. Enligt Reuters valde också Kentuckys representanthus att förbjuda abort efter vecka 11. I maj skrev även delstaten Iowas guvernör under lagen om att aborter förbjuds från att ett fosters hjärtslag kan uppfattas.

Många anti-abortprotester har vuxit fram i USA, varav den största ”March for Life”, hålls varje år i Washington DC i januari, och cirka 500.000 personer deltar varje år. Liknande marscher hålls även över hela USA, bland annat i Chicago, Los Angeles, San Francisco, Denver och New York.

Europa: Irland röstade för abort

Den 25 maj 2018 röstade Irland befolkning ja till att ta bort det åttonde inlägget i den irländska konstitutionen, en artikel som skyddar det ofödda barnets rätt liv och moderns lika rätt till liv.

Abort har varit förbjudet i Irland sedan 1861, och efter en omröstning 1983 infördes även ett så kallat konstitutionellt förbud som förbjöd abort helt med undantag om kvinnans liv var i stor fara. Folkomröstningen i maj 2018 röstade nej till att behålla det åttonde tillägget i konstitutionen som skyddar det ofödda barnets rätt till liv och ja till att legalisera abort fram till 12:e graviditetsveckan.

Om abort kommer att legaliseras fram till 12:e graviditetsveckan kommer att röstas fram i landets parlament senare i höst. Även i Irland gick i mars 100.000 personer ”Rally for Life” för att demonstrera för det ofödda barnets rätt till liv.

Påven "Bekvämt liv på beskostnad av oskyldiga"

Den 16 juni uttalade sig påven om aborter i samband med fosterskador: ”Jag har hört att det är bruk att under de första månaderna av graviditeten göra några tester för att se om barnet har fosterskador, eller kommer få problem. Om det är så är det första rådet att göra sig av med barnet. Man avlivar barn. För att ha ett bekvämt liv tar man ett oskyldigt liv”, sa påven

Därpå beskrev påven Fransiskus abort som en modern motsvarighet till nazisternas rasprogram: ”Jag säger detta med smärta. Förra århundradet förfärades världen av nazismens försök att få fram en renrasig människa. Idag gör vi samma sak med vita handskar.” sade påven Fransiskus och konstaterade att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador (som upptäcks via fosterdiagnostik, som används för att upptäcka genetiska avvikelser i fostret) kan jämföras med de brott som nazisternas utförde. Påven hänvisade till att abort skyddas av statliga lagar.

”Barn ska bli accepterade så som Gud har skapat dem”, sade påven i sitt framförande.

Sydamerika: Argentina röstade nej

Den 9 augusti röstade Argentinas senat ja till att behålla landets abortlagstiftning som förbjuder abort med undantag om kvinnan blivit våldtagen eller om hennes liv är i fara. Lagförslaget om att tillåta abort fram till och med den 14:e graviditetsveckan godkändes av underhuset i Argentinas kongress, men röstades sedan ner i den argentinska senaten den 9 augusti med 38 röster mot 31.

Den Katolska Kyrkan i Argentina strävar efter att förbli ett välkomnande ställe för mödrar med svåra, oplanerade och oönskade graviditeter. Lokala präster i de fattigaste delarna av Buenos Aires har även skapat ett nätverk vid namn ”The Home of the Motherly Embrace”. Dessa centra erbjuder mat, medicinsk hjälp, psykologisk och juridisk rådgivning till gravida mammor i svårigheter.

Även Buenos Aires höll en March for life där 150.000 personer samlades i mars i år för att demonstrera för det ofödda barnets rätt till liv. Samma marsch pågick samtidigt i över 200 städer runt om i landet. I övriga sydamerikanska länder som Peru och Colombia gicks samma marsch, ”Marcha por la Vida” den 5:e maj i vilka 800.000 respektive 400.000 personer deltog.

05 september 2018, 15:23