Sök

Påven mötte familjeorganisationer Påven mötte familjeorganisationer  

Påven ”Vi förfäras över nazisterna men rensar bort människoliv precis som dem”

På lördagen hade påven Franciskus ett möte med medlemmar från en paraplyorganisation för familjeföreningar, som nu firar 25-års jubileum. I ett långt tal bekräftade påven starkt kyrkans lära om äktenskapet mellan man och kvinna och han fördömde bruket av fosterdiagnostik som leder till abort. "Man avlivar barn. För att ha ett bekvämt liv tar man ett oskyldigt liv."

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven hade förberett ett tal men när det var hans tur att tala lade han det åt sidan och talade fritt, för ordförandens tal hade varit så passionerat att påven hade inspirerats att säga andra saker:

"Det krävs mod att tala om familjen i vissa termer idag", började påven. "Av försiktighetsskäl undviker man att tala tydligt, men det måste vi göra, från hjärtat."

Makarna stärker varandra

Påven beskrev familjelivet som en uppoffring, en vacker uppoffring. "Äktenskapet är en utmaning för män och kvinnor. För mannen är den största utmaningen att hjälpa sin fru vara alltmer kvinna. För kvinnan är utmaningen att hjälpa sin make att vara man. På det viset växer de båda."

Familjen - en man och en kvinna

"För äktenskapet är just mellan man och kvinna", underströk påven. "Familjen är en gåva från Gud till mänskligheten. Gud skapade man och kvinna till sin avbild och likhet. Familjen är Guds avbild, en ikon av Gud. Det är Gud som säger att mannen och kvinnan är Hans avbild."

Påven Franciskus påpekade att det gör ont att säga att idag talar man om olika typer av familjer: "Men den mänskliga familjen som Guds avbild, man och kvinna, är bara en. Den mänskliga familjen är bara en. Det kan hända att en man och en kvinna inte är troende: men om de älskar varandra och förenar sig i äktenskapet, är de Guds avbild och likhet, även om de inte är troende."

Tålamod när kris och otrohet slår till

Påven talade även om vikten av tålamod och förmågan att vänta. "Det finns krissituationer i livet – starka, svåra kriser, där kanske även otrohet är en del. När problemet inte kan lösas i stunden, måste man tålmodigt vänta och vänta. Det är en  typiskt kvinnligt förmåga, men även för män. Att tyst vänta tills den andra kommer tillbaka. Det är helighet - som av kärlek förlåter allt. När den andre skriker, förbi tysta och låt stormen passera, för att sedan, vid ett lämpligt tillfälle, tala om det."

Man avlivar barn av bekvämliga skäl

Vidare talade påven Franciskus om barn som den största gåvan Gud ger ett äkta par och han uppmanade till att välkomna barnen, när Gud sänder dem, även om de ibland är sjuka.

"Jag har hört att det är bruk att under de första månaderna av graviditeten göra några tester för att se om barnet har fosterskador, eller kommer få problem. Om det är så är det första rådet att göra sig av med barnet. Man avlivar barn. För att ha ett bekvämt liv tar man ett oskyldigt liv."

Idag tillåts nazisternas agerande

Påven berättade hur hans lärare hade berättat för honom när han var liten om att i Sparta kastades barn med missbildningar över klippkanten för att bevara rasen ren. Han sa att ”vi elever blev förbluffade. Hur kunde de göra så, stackars barn”

"Det var en grymhet, men idag gör vi samma sak. Under det senaste århundradet förfärades hela världen över vad nazisterna gjorde för att behålla rasens renhet. Men idag gör vi detsamma, fast med vita handskar", sa påven. Med det menade han att abort är skyddat av statliga lagar.  

Lång förberedelse för äktenskapets sakrament

Påven Franciskus uppmanade till att läsa Amoris Laetitia’s fjärde kapitel, som han kallade kärnan. "En del", sa han, "har reducerat Amoris Laetitia till vad man får och inte får göra. De har inte förstått något."

Sedan kom påven in på vikten av att förbereda sig väl inför äktenskapets sakrament. Han berättade att en kvinna i Buenos Aires hade frågat honom varför en seminarist förberedde sig för prästämbetets sakrament under 8 år för att sedan kunna lämna det genom att skriva ett brev till Rom, om tillåtelse att byta liv. Medan de förlovade endast har ett par möten inför äktenskapet sakrament som sedan gäller för livet. Påven sa att kvinnan hade rätt i det och han underströk vikten av bättre förberedelse och vägledning under äktenskapets gång.

Uppfostra barnen och ta hand om de äldre

I slutet av sitt tal talade påven om vikten av att uppfostra barnen – att lära de att uppoffra sig för varandra. Han uppmanade även till att spendera mycket tid med sina barn, och att det inte är bortkastad tid. "En man är mogen", sa han, "när han har förmågan att lägga sin tid på barn och vara med dem. Det gäller både präster och fäder."

Slutligen påminde påven Franciskus om familjens äldre medlemmar, far- och morföräldrar, och uppmanade till att ta hand om dem. "De är en skatt för familjen. Ta hand om dem med omsorg och tålamod. Älska dem och låt dem prata med barnen."

17 juni 2018, 13:50