Sök

Påven till ungdomar i Rom: Var er själva trogna

Fredag eftermiddag, den 24 maj, besökte påven Franciskus församlingen Santa Bernadette Soubirous i Roms utkant för att träffa ungdomar som förbereder sig för jubelåret 2025 och samtalade med dem om deras liv i tro och bön.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus besökte på fredagseftermiddagen en församling i Roms utkant för ett möte med en grupp unga som förbereder sig för att fira jubelåret 2025.

Heliga stolens presstjänst publicerade på fredagseftermiddagen ett uttalande från Dikasteriet för evangelisation som förklarade att mötet ägde rum inom ramen för initiativet "Böneskola", som förbereder unga katoliker för jubelåret.

Påven lämnade Vatikanen tillsammans med proprefekten för Dikasteriet för evangelisation, ärkebiskop Rino Fisichella, omkring kl. 16.00 på eftermiddagen och reste till församlingen Santa Bernadette Soubirous i en förort i östra delen av Rom. Besöket var en del av initiativet "Bönens år" och under mötet svarade påven på ungdomarnas frågor om deras liv i tro och bön.

Detta möte följer på det den 11 april med 200 barn som förbereder sig för första kommunionen i församlingen San Giovanni Maria Vianney.

Påven möter ungdomar
Påven möter ungdomar

Ett överraskningsbesök

Påvens besök i församlingen var en överraskning och att han välkomnandes varmt av ungdomarna som hade samlats till sitt veckomöte tillsammans med kateketer, ungdomsgruppledare och scouter, som alla samtalade med honom och ställde flera frågor.

En kille, Tiziano, frågade till exempel påven hur man kan urskilja sin kallelse och påvens svarade:

"Var och en av oss måste ställa sig denna fråga, eftersom Herren har en plan för var och en av oss. Alla måste försöka förstå vad Herren vill med oss, fråga honom. Fråga Herren i bön: vad vill du ha av mig?". Och det är OK om du kämpar för att be: ibland är allt du behöver göra att stå inför Gud. "Han ser på oss", det är ett som är säkert.

Kompisar

Påven betonade också vikten av att unga människor aldrig går ensamma och att de odlar vänskap.

"Ibland kan vi gå vilse i livets labyrinter. Det viktigaste för att ta sig ur en mörk stund är att inte gå ensam, för ensam tappar man riktningen. Det är viktigt att prata om sin situation".

Påvens möter ungdomar
Påvens möter ungdomar

I rörelse

Till en ung man som erkände att han inte trodde på Gud betonade påven vikten av att ge sig ut på en resa: "Ingen är dömd om han eller hon inte tror. Det är viktigt att vara i rörelse. Om jag ser en ung person som inte rör på sig, som bara sitter där i livet, som inte gillar att röra på sig, då är det sorgligt. Men om jag ser en ung person som faller in i apati och sedan går vidare, då är det bara att lyfta på hatten. Sätt igång och förverkliga ett ideal!"

Budskap om hopp

I ett samtal med ett ungt gift par uttryckte han oro över de sjunkande födelsetalen i Italien och vikten av att ge liv, vilket, betonade han, "alltid är ett budskap om stort hopp". Slutligen sa han att om kyrkan skall vara trovärdig "måste den göra sig fri från all världslighet". "Kyrkans värderingar", fortsatte han, "är evangeliets värderingar, inte värderingarna i ett samhälle som kallar sig katolskt".

Avslutningsvis tackade påven alla närvarande och gav var och en av dem ett exemplar av bullan för jubelåret, Spes non confundit, i en ny utgåva med en inledning av proprefekten monsignore Rino Fisichella.

Ta risker med höga ideal

"Tack för era vittnesbörd, jag är väldigt glad över er äkthet, fortsätt så, var sanna mot er själva, sök alltid livets väg", sa påven: "Ett råd: ta risker i livet, med höga ideal."

 

25 maj 2024, 09:57