Sök

Påven uppmuntrar barn i romersk församling att be till Gud

Påven Franciskus inviger "böneskolan" med barn som förbereder sig för första kommunion och svarar fritt på många frågor. Han uppmuntrar barnen att omfamna sin tro och vända sig till Gud i bön, i både bra och dåliga stunder.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vänd er alltid till Gud och be till Honom även under livets svåraste stunder ... Tacka Honom för er tro, och för stora och små saker, också för det ni har att äta...

Detta var några av de förslag som Roms biskop påven Franciskus gav de omkring 200 barn som förbereder sig för första kommunion i församlingen San Giovanni Maria Vianney i Roms förort Borghesiana, som han besökte torsdag eftermiddag, den 11 april. 

Påven invigde en böneskola och inledde så en lång rad möten för att belysa det pågående böneåret som enligt hans vilja hålls inför Jubileet 2025 som en andlig förberedelse. Han valde att börja med barnen. 

Under mötet i Borghesina, som pågick i ungefär en timme, höll påven en öppen dialog med barnen. Påvens råd till barnen var att lära sig att alltid tacka föräldrar, vänner, lärare och kateketer, men först och främst Gud.

Tack, ursäkta mig och förlåt

"Det är viktigt att säga tack för allt", sa påven till barnen. "Är det trevligt om man till exempel går in i någons hus och inte säger tack, ursäktar sig eller inte hälsar?" Förutom att visa tacksamhet, påminde påven om att be om lov när det är lämpligt och även att inse när det är läge att be om ursäkt. 

"Tre ord: tack, ursäkta mig, förlåt", sa påven.

Be i livets mörka stunder

Temat bön stod i centrum för mötet och påven betonade att det är viktigt att alltid be, även i livets mörka stunder. Påven frågade barnen vilka stunder det kan handla om och barnen svarade snabbt: "När någon dör. När någon svimmar. När man är osams med en kompis." 

"Hur ska jag tacka Herren när jag är sjuk?", frågade en sjuk flicka och påven svarade: "Även i mörka stunder måste vi tacka Herren för att han ger oss tålamod att uthärda svårigheter". Påven inbjöd till bön:

"Låt oss tillsammans säga, tack Herre för att du ger oss styrkan att uthärda smärta".

Ber ni?

Sedan frågade barnen om de ber och i så fall hur, och vad man kan säga till Gud. Ett av barnen reste sig upp och berättade att hans familj ber innan maten. Detta är viktigt, svarade påven och påminde om att det finns många barn som inte har något att äta. Påven bad barnen att fråga sig:

"Tackar jag Herren för att han ger mig något att äta? Tackar jag honom för att han gett mig en familj?" 

Är ni kristna?

Den sista frågan berörde ämnet tro. "Är ni kristna?" frågade påven Franciskus, "tror ni på Gud?". Låt oss tacka Herren för att han har gett oss tron, sa påven.

Några barn undrade varför det finns död och ensamhet, medan en flicka sa att hon var skakad av nyheterna om krig. Även här en fråga: hur säger man "tack" i en så tragisk tid? Påven svarade:

"Vi måste alltid säga tack, i alla lägen. Jag ger er ett råd: att innan ni går och lägger er funderar på vad du kan tacka Herren för idag."

Öppen dialog med påven Franciskus och att be tillsammans

Påven Franciskus avslutade mötet med att tillsammans med barnen läsa en "tacksägelsebön" som hade skrivts för detta tillfälle och tryckts på en blad med jubileets logotyp.

Rosenkransar eller chokladägg

Påven gav alla barnen varsin rosenkrans. Han frågade: "Jag har med mig rosenkransar och även chokladägg? Vill ni ha rosenkransarna eller äggen?" Barnen var kluvna i frågan och kateketerna skrattade. Till dem och prästerna gav påven de första sex publicerade volymerna i serien "Notes on Prayer" - hjälpmedel utformade av den första sektionen i dikasteriet för evangelisering och publicerade av Vatikanens förlag, för att stödja pastoral och böneliv inför det nära förestående Jubileumsåret för hopp.

"Leve påven!"

Gatans hälsning till föräldrar, kateketer och boende i grannskapet

När påven lämnade församlingshemmet sjöng barnen Halleluja. Utanför, bakom avspärrningar, väntade föräldrarna och ropade: "Leve påven! Påven, välsigna oss!". Församlingsmedlemmar och ortsbor försökte komma närmare för att be om välsignelse och påven stannade upp flera gånger för att hälsa på de troende och ge dem rosenkransar. 

 

 

12 april 2024, 08:05