Sök

Påven Franciskus tillkännager den 11 maj i Vatikanen tillsammans med Tawadros II att de 21 koptisk-ortodoxa martyrerna ska läggas in i den katolska helgonlistan. Tawadros överlämnar en relik av de koptiska martyrerna och påven tackar av hela sitt hjärta för gåvan. Påven Franciskus tillkännager den 11 maj i Vatikanen tillsammans med Tawadros II att de 21 koptisk-ortodoxa martyrerna ska läggas in i den katolska helgonlistan. Tawadros överlämnar en relik av de koptiska martyrerna och påven tackar av hela sitt hjärta för gåvan. 

Påven lägger till de 21 koptiska martyrerna i katolska helgonlistan

Påven Franciskus tillkännager tillsammans med Tawadros II att de 21 koptisk-ortodoxa martyrerna ska läggas in i den katolska helgonlistan martirologio romano som tecken på andlig gemenskap mellan de två kyrkorna.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


"Må de koptiska martyrernas böner, förenade med dem från Guds Moder, fortsätta att hjälpa våra kyrkor att växa i vänskap, till den välsignade dagen då vi kan fira tillsammans vid samma altare och ta emot Kristi kropp och blod, så att världens ska 'tro på att du har sänt mig' (Joh 17:21)".

Så bad påven Franciskus då han tog emot de koptisk-ortodoxa patriarken Tawadros II på audiens torsdagen den 11 maj för samtal i det apostoliska palatset och bön i Redemptoris Mater-kapellet.

“de 21 koptiska martyrerna ska läggas in i den katolska helgonlistan martirologio romano”

Vänskap mellan kopter och katoliker

Tawadros, påve av Alexandria och patriark av Markus heliga stol, är under veckan på besök i Rom i samband med Vänskapsdagen mellan kopter och katoliker 10 maj och 50-årsdagen av det första mötet mellan en biskop i Rom och en koptisk-ortodox patriark. Just den 10 maj tog helige Paulus VI emot Shenouda III i Vatikanen och de båda undertecknade en deklaration, en gemensam trosbekännelse, som utgör en milstolpe för relationerna mellan den koptisk-ortodoxa och den katolska kyrkan.

Påven Franciskus och Tawadros II ber tillsammans i Redemptoris Mater-kapellet i Vatikanen
Påven Franciskus och Tawadros II ber tillsammans i Redemptoris Mater-kapellet i Vatikanen

Påven: De 21 koptiska martyrerna läggs in i martirologio romano

I sitt tal till Tawadros, som han kallar ”sin kära broder”, berättade påven Franciskus att de 21 koptiska martyrerna ska läggas in i den katolska helgonlistan martirologio romano, “som tecken på en andlig gemenskap som enar de två kyrkorna”. De 21 koptiska kristna, 20 egyptier och 1 ghanan, halshöggs i Libyen 2015 av islamiska statens terrormilis. Vid dådet, som filmades av milisen och spreds över hela världen, bad offren. Tawadros överlämnade en relik av de koptiska martyrerna och påven tackade av hela sitt hjärta för gåvan.

Det är inte först gången som icke katolska kristna läggs in i martirologio romano. 2001 lades flera ortodoxa helgon till, som levde efter separationen mellan kyrkorna 1054, i helgonlistan.

Tawadros: Martyrerna ger stor välsignelse

I samband med sitt besök vid dikasteriet för främjandet av kristen enhet den 11 maj höll Tawadros II presskonferens, där han berättade att martyrernas kroppar grävdes upp 2018 och fördes till Egypten och bevaras i den helgedom som den koptiska kyrkan uppförde till deras ära i El-Aour, de flesta av martyrernas hemby. "Vi ber ofta om deras böner", berättade Tawadros, "och vi tror att de fortsätter att ge oss en stor välsignelse". Han uppmanade katoliker att även dem be om martyrernas förbön.

Tawadros talar med journalisterna den 11 maj
Tawadros talar med journalisterna den 11 maj

Fyra steg mot försoning

Vidare presenterade Tawadros fyra steg på vägen mot försoning och kristen enhet: broderskap i Kristus som uttrycks i gemensamma aktiviteter; ömsesidig förståelse genom studier av traditioner, sakrament och ”allt som har med kyrkorna att göra”; liturgisk och informell dialog, inklusive dialog mellan ungdomar och medlemmar av kyrkornas respektive prästerskap; bön, ”för att bön kan utföra mirakel”.

"När vi har slutfört dessa fyra steg," sa den koptiske påven, "kommer vi till Kristi hjärta, och detta tar lång tid. Men vi tror att den heliga Anden är med oss på denna resa.”

12 maj 2023, 09:56