Sök

Påven Franciskus och Tawadros II Påven Franciskus och Tawadros II 

Påven till Tawadros II: Må den heliga Anden ena oss mer än någonsin

I samband med den nionde Dagen för vänskap mellan kopter och katoliker, 10 maj, sände påven Franciskus ett budskap till den koptiska patriarken Tawadros II, som han kallar sin ”älskade broder”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus sände ett budskap till den koptiske påven och patriarken Tawadros II i samband med firandet av den nionde Dagen för vänskap mellan kopter och katoliker den 10 maj. Nästa år firas 10 år sedan de båda träffades för första gången i Vatikanen och 50 år sedan det historiska mötet mellan Paulus VI och Shenouda III.

Gemensam ekumenisk vandring

I budskapet uttrycker påven Franciskus sin tacksamhet för kyrkornas ”andliga band, som förenar Petrus stol och Markus stol”. Påven betygar sin ”ständiga vänskap i Kristus” och citerar flera gånger Johannesevangeliet för att betona betydelsen av denna vänskap. “Genom att uppmärksamma Kristi ord ’Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er’ (Joh 15:14), kan vi fortsätta vår pilgrimsvandring i kristet broderskap.” – skriver påven – ”Vänskapen är den säkraste vägen för att förverkliga enheten mellan kristna, då vi i den ser Kristi ansikte och inte längre kallar varandra tjänare, utan vänner (jfr Joh 15:15) och som ber för att «de alla ska bli ett» (Joh 17:21).

Påven försäkrar sin ständiga andliga närhet och ber om helige Athanasius förbön om att de två kyrkorna ska vägledas ”på vägen till full och synlig gemenskap”. Han avslutar med böner om att den heliga Anden, nu då pingsten närmar sig, ska ena kyrkorna mer än någonsin och utgjuta sina tröstande gåvor över vår lidande mänskliga familj, särskilt i dessa dagar av pandemi och krig.

11 maj 2022, 10:39