Sök

I Charles de Foucauld kan vi se en profet av vår tid som kunde föra fram det väsentliga och universella i tron, sa påven Franciskus den 18 maj 2022 då han tog emot medlemmar i den andliga familjen tillägnad helgonet. I Charles de Foucauld kan vi se en profet av vår tid som kunde föra fram det väsentliga och universella i tron, sa påven Franciskus den 18 maj 2022 då han tog emot medlemmar i den andliga familjen tillägnad helgonet. 

Påven: Helige de Foucauld lär oss det väsentliga i det kristna budskapet

Innan dagens allmänna audiens mötte påven Franciskus en grupp från den andliga familjen av Charles de Foucauld och uppmanade dem att följa helgonets exempel - påven helgonförklarade den franske prästen och mystikern i söndags.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Påven Franciskus uttryckte glädje över helgonförklaringen av "broder Charles" då han tog emot en grupp från den andliga familjen av Charles de Foucauld i den mindre salen intill Vatikanens audienshall, strax innan den allmänna audiensen den 18 maj. “I honom kan vi se en profet av vår tid som kunde föra fram det väsentliga och universella i tron”, sa påven till sina gäster som har valt att föra vidare helgonets arbete - helige de Foucauld ägnade sitt liv i Afrika, till de fattiga, till bön och meditation.

“Kyrkan behöver återgå till det grundläggande och att inte förlora evangeliets enkla renhet ur sikte”

Plats för kärlek

Påven uppmanade den andliga familjen av Charles de Foucauld att genom att följa helgonets exempel, upptäcka det vesäntliga i det kristna budskapet och i synnerhet att återgå till den ursprungliga andan, Nasarets anda - att vända sig till andra är hemligheten med ett liv inspirerat av tro. Herren är så glad att se att han efterliknas med litenhet, ödmjukhet och genom att dela med sig till de fattiga, betonade påven. Han påminde om Foucaulds tankar i sitt Brev till Maria de Bondy (20 maj 1915): Gud ger först plats för kärleken och sedan för uppoffring inspirerad av kärleken och lydnad som härrör från kärleken.

Allas broder

Kyrkan behöver återgå till det grundläggande och att inte förlora evangeliets enkla renhet ur sikte, underströk påven. De Foucauld levde sitt kristna väsen som en broder till alla och först och främst till de minsta, förklarade påven, och hade inte som mål att omvända de andra, utan att leva i Guds fria kärlek och utföra godhetens apostolat för alla - kristna, muslimer, judar och avgudadyrkare - och betraktade sig själv som deras bror, den universella brodern. Påven tackade föreningens medlemmar för deras vittnesbörd, som han sa gör så mycket gott särskilt i en tid då det finns risk för att stänga in sig i en uteslutande attityd, distansera sig från andra och förlora en känsla av broderskap.   

Påvens relation till helgonet

Påven avslutade sitt tal med att berätta om hur han som teologistudent inspirerades av helige de Foucauld på sin trosvandring och att helgonet hjälpte honom att komma över kriser och finna ett enklare sätt att leva kristet, närmare Herren.

18 maj 2022, 12:59