Sök

Charles de Foucauld helgonförklaras tillsammans med sex andra saliga den 15 maj 2022 Charles de Foucauld helgonförklaras tillsammans med sex andra saliga den 15 maj 2022 

Charles de Foucauld helgonförklaras den 15 maj

Den 15 maj 2022 kommer den franska prästen saliga Charles de Foucauld att helgonförklaras av påven tillsammans med sex andra saliga.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Charles De Foucauld och sex andra saliga kommer att helgonförklaras av påven Franciskus den 15 maj 2022. Detta meddelar kongregationen för helgonförklaringar. Vid det ordinarie konsistoriet den 3 maj i år utfärdade påven Franciskus dekret om helgonförklaringar av dessa, men på grund av pandemin väntade man tills nu med att bestämma datum.


Sju vittnen om evangeliet

Det är två kvinnor och fem män som kommer att upptas i kyrkans helgonförteckning. Förutom eremiten i Saharas öken broder Charles, som menade att det evangeliska broderskapet måste utsträckas till hela mänskligheten, helgonförklaras syster Maria Domenica Mantovani, medgrundare och första generalsuperior av den Heliga familjens små systrar P.S.S.F., som vigde sitt liv åt de fattiga, föräldralösa och sjuka; syster Maria Francesca di Gesù, grundare av  ”Suore Terziarie Cappuccine di Loano” SCMR, som outtröttligt stod de sista nära i Italien och Latinamerika; fader Giustino Maria Russolillo, grundare av ”Società delle Divine Vocazioni e della Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni”, som ägnade sig åt själavård av kallelser och familjer; Luigi Maria Palazzolo, grundare av ”Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo” som var aktiv bland unga inom utbildning; César de Bus, präst och grundare av ”Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana” förebild för alla kateketer; samt Devasahayam, första saligförklarade indiska lekmannen som konverterade som vuxen till kristendomen och därför förföljdes fram till martyrdöden.

Läs om Charles de Foucauld i tidskriften Signum

11 november 2021, 13:55