Sök

Påven vid Angelus 29 augusti inför Världsböndagen för vården av skapelsen 1 september: "Jordens och de fattigas rop är alltmer allvarliga" Påven vid Angelus 29 augusti inför Världsböndagen för vården av skapelsen 1 september: "Jordens och de fattigas rop är alltmer allvarliga" 

Påven Franciskus: Jordens och de fattigas rop alltmer allvarliga

Efter angelusbönen söndagen 29 augusti vände påven sina tankar till folket i Venezuela som har drabbats av översvämningar samt till Laudato si’-rörelsen. Vårt gemensamma hem, vädjade påven, kräver “en avgörande och brådskande åtgärd”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Påven Franciskus' tankar efter Angelus den 29 augusti på Peterplatsen gick till befolkningen i den venezuelanska staten Mérida som har drabbats av våldsamma översvämningar och jordskred.

"Jag ber för de döda"

“Jag ber för de döda, deras familjer och för alla som lider av denna allvarliga olycka”, sa påven.

Minst 20 personer har mist livet och flera är försvunna efter regnen som har drabbat flera regioner, och särskilt tre kommuner, i delstaten Mérida i Anderna. Över femtiotusen personer har drabbats och nio stater i Venezuela är i nödläge.

De fattigas och jordens rop kräver brådskande åtgärder


Påven hälsade sedan särskilt till Laudato si’-rörelsens medlemmar, som han tog emot på audiens den 26 augusti:

“Tack för ert engagemang för vårt gemensamma hem, särskilt i samband med Världsböndagen för vården av skapelsen och den följande Skapelsens tid. Jordens rop och de fattigas rop blir allt mer allvarliga och brådskande och kräver en avgörande och brådskande åtgärd för att omforma denna kris till en möjlighet”.
 

01 september 2021, 09:16