Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påven vid Angelus: ”Förorena inte världen med era klagomål”

Under söndagens Angelus på Petersplatsen inbjöd påven Franciskus till att se på livet och världen utifrån hjärtat.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Söndagens evangelium berättar om hur några skriftlärda och fariséer var förvånade över Jesu inställning. De är skandaliserade över att hans lärjungar tar mat utan att först ha utfört den traditionella rituella handtvagningen. De tänker sinsemellan ”Detta sätt att göra på strider med religiös praxis” (jfr Mk 7,2-5).

En tro som berör hjärtat

Påven frågade sig varför lärjungarna inte tvättade händerna, och följde traditionen, särskilt eftersom det är en god rituell vana, att till exempel helt enkelt tvätta händerna innan man äter. Svaret, sa han, handlade mer om att hålla tron ​​i centrum i alla frågor, och undvika att fokusera enbart på yttre formalitet. Detta kan bli en religiös praxis där yttre hängivenhet och framträdanden betyder mer och vi förbiser den tillbedjan som Jesus önskar med "en tro som berör hjärtat".

Det onda föds i hjärtat

I evangelieläsningen säger Jesus: ”Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren.”(v 15). Påven förklarade att det är "inifrån, ur hjärtat "(v. 21) som onda saker föds." Jesu lära var en nyhet för hans tid och förändrade det traditionella perspektivet som såg yttre ting som orsaken till ondska.

Skyll inte på andra

Denna sanning gäller även oss idag, sa påven, särskilt eftersom vi har en tendens att tro att alla problem uppstår på grund av andras handlingar och beteende. Vi lägger skulden på alla andra, på samhället eller på världen, för vad som händer oss. Det är som om alla problem kommer utifrån; och så skyller vi på andra och säger att det är deras fel eller de som styr.

Att skylla på allt och alla utanför oss själva är slöseri med tid, betonade påven. Det kan få oss att bli arga och bittra och hålla Gud långt ifrån våra hjärtan. Han tillade att man inte kan vara riktigt troende när dessa attityder smyger sig in i hjärtat, eftersom ilska, förbittring och sorg stänger dörren till Gud.

Besegra ondskan inombords

För att åtgärda detta måste vi be Herren att befria oss från dessa frestelser, sa påven. Vi måste be om nåden att inte slösa bort tid på att "förorena" vår värld med klagomål, eftersom detta inte är kristet.

Jesus uppmanar oss istället att se på livet och världen utifrån vårt hjärta”, sa han. Genom att uppriktigt be Gud rena våra hjärtan. Då börjar vi göra världen renare, eftersom ett vinnande sätt att besegra ondskan på är genom att börja erövra den inom sig själv.

Hjärtats renhet förändrar historien

Avslutningsvis uppmuntrade påven Franciskus oss att be Jungfru Maria, "som förändrade historien genom sitt hjärtas renhet", att hjälpa oss att rena våra hjärtan och på så sätt övervinna lasterna att skylla och klaga, och behålla tron ​​i centrum för våra liv.

30 augusti 2021, 15:35