Sök

Påven Franciskus talar i ett videobudskap till en kristen argentinsk organisation för företagsledare om vägen till en social ekonomi, genom vilken man ser till det gemensamma goda. Påven Franciskus talar i ett videobudskap till en kristen argentinsk organisation för företagsledare om vägen till en social ekonomi, genom vilken man ser till det gemensamma goda. 

Påven: Social ekonomi är vägen till en sann utveckling

Investera i det gemensamma goda - det betonar påven Franciskus i ett videobudskap till en argentinsk kristen organisation för företagsledare i samband med dess möte på temat “Mot en mänskligare kapitalism”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Påven Franciskus sände ett videobudskap till den kristna argentinska organisationen för företagsledare (Acde) i samband med dess 24e möte, som hölls 30 juni – 1 juli på temat “Mot en mänskligare kapitalism”, där han uppmanar om att reflektera över hur kapitalismen måste utvecklas för att skapa välstånd och utveckling för alla.

Den kristna synen på ekonomi och samhället skiljer sig ” från den hedniska eller ideologiska” och kommer ”från Jesu budskap och saligprisningarna”, säger påven. Alla – även fackföreningsfolk, företagare och arbetare – är kallade att delta ”i byggandet av ett rättvist samhälle”. Vägen att följa, understryker påven, är en ”social ekonomi”.

Konkret ekonomi

Påven talar om behovet av att återgå till en konkret ekonomi som är bunden till produktionen, allas arbete, familjen, hemlandet och samhället. Ekonomin måste har en social dimension och för att skapa arbeten – påminner påven – är små och medelstora företag viktiga, för att ”kreativiteten kommer nedifrån”.

Skapa socialt förtroende

Man måste “investera i det gemensamma goda och inte gömma pengar i skatteparadis”. “Investering – understryker påven – är att ge liv och att skapa”. Påven säger att det hela handlar om att “kunna investera” och att allt är transparent. Man bör alltså undvika att ta beslut som leder till att dölja något eller att sluta ”under bordet-avtal”, betonar påven. Man måste ”gradvis skapa socialt förtroende” och aldrig bryta förtroendet, avslutar påven.

 

01 juli 2021, 10:58