Sök

Kvinnor från ursprungsbefolkningen på platsen där kvarlevor hittades Kvinnor från ursprungsbefolkningen på platsen där kvarlevor hittades  

Påven ska möta Kanadas ursprungsbefolkning

En delegation från Kanadas ursprungsbefolkning planerar ett möte med påven Franciskus mellan 17 och 20 december 2021. Kanadas biskopar hoppas att mötet med påven ska leda till en fred och harmoni mellan ursprungsbefolkningen och den katolska kyrkan i Kanada.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I ett uttalande på tisdag sa de kanadensiska biskopar att en delegation från ursprungsbefolkningen är planerad att träffa påven Franciskus mellan den 17-20 december 2021, "för att främja dialog och helande."

Detta tillkännagivande kommer efter ett uttalande från biskoparna den 10 juni, där de uttrycker sitt helhjärtade engagemang att "ta ärligt meningsfulla aktiva steg tillsammans med urbefolkningen mot en framtid fylld med större respekt och samarbete."

”Den senaste upptäckten av barns kvarlevor begravda vid en internatskola i Kamloops, British Columbia, påminner oss om ett tragiskt förflutet som fortfarande gör sig tillkänna”, sa biskoparna.

Därför förbereder biskoparna sig tillsammans med initiativets sponsorer, i samtal med ursprungsbefolkningarna, både på lokal och nationell nivå och bilateralt och med First Nations, Métis och Inuits nationella organisationer, en resa tillsammans en delegation till Rom för att möta påven.

Efter upptäckten i Brittish Colombia meddelade chefen för Cowessess First Nation den 24 juni upptäckten av 751 omärkta gravar med kvarlevor av barn, mestadels tillhörande ursprungsbefolkningen, på en gravplats vid den tidigare Marieval Indian Residential School i sydöstra hörnet av Saskatchewan-provinsen.


Påvens närhet

”Påven Franciskus är djupt engagerad i att möta och lyssna på ursprungsbefolkningen och uttrycker sin hjärtliga närhet. Han vill bemöta kolonisationens inverkan och kyrkans roll i händelserna i internatskolan,” skriver biskoparna i uttalandet.

Besöket kommer att ge påven möjlighet att besvara ”ursprungsbefolkningen lidande och de pågående effekterna av traumat i de följande generationerna.”

I sin Angelus den 6 juni 2021 talade påven om den chockerande upptäckten av barnens kvarlevor vid den tidigare internatskolan och uttryckte sin närhet till det kanadensiska folket. Påven noterade då vikten av att gå ”sida vid sida i dialog, ömsesidig respekt och erkännandet av alla Kanadas döttrars och söners rättigheter och kulturella värde.”

En varierad delegation

Uttalandet påpekade att det pastorala besöket kommer att omfatta deltagande av en varierad grupp av äldste, kunskapsbärare, överlevande från internatskolor och ungdomar från hela landet, tillsammans med en liten grupp biskopar och ledare i ursprungsbefolkningarna.

Biskoparna uttryckte också sin uppskattning till påven för hans anda av öppenhet genom att generöst rikta inbjudningar i viljan att möta var och en av de tre olika grupperna av delegater - First Nations, Métis och Inuit - samt en avslutande audiens med alla delegaterna tillsammans på besökets sista dag.

Avslutningsvis uttryckte CCCB sitt hopp om att de kommande mötena "ska leda till en gemensam framtid i fred och harmoni mellan urbefolkningen och den katolska kyrkan i Kanada."

01 juli 2021, 10:25