Sök

Påven i chock över upptäckten i Kanada. Nej till ideologisk kolonisering

I Canada har man upptäckt över 200 lik tillhörande den kanadensiska ursprungsbefolkningen, i anknytning till en katolsk skola. Landet är i chock över upptäckten och påven Franciskus uppmanar till att söka klarhet om vad som hände under åren mellan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

En tyst bön för de 215 barn som dog i Kanada i en katolsk internatskola för barn till ursprungsbefolkningar i British Columbia. Det uppmanade påven Franciskus till efter sin Angelus, när han uttalade sig om den "chockerande upptäckten av resterna av 215 barn vid Kamloops Indian Residential School". Upptäckten gjordes för två veckor sedan.

Arbeta med beslutsamhet

Påven definierar nyheten, som har traumatiserat det kanadensiska folket, som chockerande, precis som ”hela den katolska kyrkan i Kanada är chockerad”, och han uttryckte sin närhet, anförtrodde de döda barnens själar till Gud och bad för familjerna och de sårade kanadensiska ursprungsbefolkningarna":

”Den sorgliga upptäckten gör oss på nytt medvetna om smärtor och lidanden i det förflutna. Må de politiska och religiösa myndigheterna i Kanada fortsätta att arbeta tillsammans med beslutsamhet för att belysa den sorgliga historien och ödmjukt välja vägen till försoning och läkning. Dessa svåra händelser är en stark uppmaning till oss alla att lämna den koloniserande modellen, även dagens ideologiska koloniseringar och fortsätta framåt sida vid sida i dialog och ömsesidig respekt, i erkännandet av Kanadas alla söners och döttrars rättigheter och kulturella värde.

En mångfald betalad med livet

Massgraven upptäcktes nära skolan, som var en del av ett nätverk av skolor som skapades av regeringen och drevs av den katolska kyrkan. Kamloops Indian Residential School var aktiv från slutet av 1800-talet till slutet av 1960-talet för att stängas definitivt 1978. Cirka 150 tusen inhemska barn separerades från sina familjer och fördes till dessa skolor, skapade just för att assimilera de infödda. Barnen, som förbjöds att tala sitt modersmål, blev ofta misshandlade och vanvårdade, många betalade för sin mångfald med sina liv.

De kanadensiska biskoparnas smärta

I ett uttalande daterad den 31 maj uttryckte de kanadensiska biskoparna sin "djupa sorg" och bekräftade sitt engagemang för landets ursprungsbefolkningar. Detta dramatiska och hemska avsnitt är ytterligare et tillägg till en smärtsam sida i landets historia. Kanadas sannings- och försoningskommission släppte en rapport om internatskolor för ursprungsbefolkningsbarn för mer än fem år sedan. Dokumentet på nästan 4000 sidor beskriver missbruk av aboriginska barn på institutioner, där man räknar att minst 3200 barn dog till följd av övergrepp och vanvård. Undersökningarna, även uppmuntrade av påven, kommer att fortsätta med regeringens fulla vilja att skydda och identifiera liken.

08 juni 2021, 15:41