Sök

Många barn och äldre samlade vid mässan i Peterkyrkan 25 juli 2021 Många barn och äldre samlade vid mässan i Peterkyrkan 25 juli 2021 

Påven: Utan dialog mellan unga och gamla går historien inte vidare

Efter angelusbönen på världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre söndagen 25 juli bad påven de troende och särskilt de unga att gå och hälsa på äldre.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


Söndagen 25 juli firades världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre, som påven Franciskus instiftade 31 maj 2021 och som ska firas varje år fjärde söndagen i juli i anslutning till minnesdagen för Jesu morföräldrar Joakim och Anna.

Morgonmässan i Peterskyrkan för detta firande förrättades av ordförande för det påvliga rådet för främjandet av ny evangelisering, msgr Rino Fisichella, och han läste upp påvens förskrivna predikan. De många far- och morföräldrarna och äldre personer och unga som deltog i mässan fick påven Franciskus personliga hälsningar vid Angelus på Petersplatsen vid tolvslaget.

Påven sa:

Far- och morföräldrar, unga och gamla tillsammans har visat ett av kyrkans vackaste ansikte och alliansen mellan generationerna. Jag inbjuder er att fira denna världsdag i varje församling och gå och hälsa på far- och morföräldrarna och de äldre, de som är de ensammaste, och överlämna mitt budskap till dem som är inspirerat av Jesus löfte ”Jag är med dig alla dagar”. Jag ber till Herren om att detta firande hjälper oss som är mer till åren att svara på hans kallelse i denna tid i livet och visa samhället värdet av far- och morföräldrars och äldres närvaro, särskilt i denna slit- och slängkultur.

Far- och morföräldrar behöver de unga och de unga behöver far- och morföräldrarna: de måste föra en dialog och mötas! De äldre är historiens sav som stiger och ger styrka åt trädet som växer. Jag kommer att tänka på – jag tror att jag redan har citerat det – en poets stycke: “Allt det som trädet har av blommor kommer av det som har begravts”*. Utan en dialog mellan unga och gamla går historien och livet inte vidare: man måste återuppta detta och det är en utmaning för vår kultur. Far- och morföräldrarna har rätt att drömma då de ser de unga och de unga har rätt till profetians mod genom att ta av de äldres sav. Äldre och unga, var snälla att möta varandra och prata och föra en dialog - det gör alla lyckliga.

* I den postsynodala apostoliska uppmaningen Christus vivit citerar påven denna dikt av Francisco Luis Bernárdez, Soneto, in Cielo de tierra, Buenos Aires, 1937 reds anm

26 juli 2021, 09:00