Sök

Påvens budskap till första världsdagen för de äldre: bevara rötterna, överför tron till de unga

Första Världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre på temat ”Jag är med dig alla dagar” (jfr Matt 28:20) firas idag söndag, 25 juli. I sitt budskap för dagen påminner påven Franciskus att de äldres kallelse är att ”bevara rötterna, överföra tron till de unga och ta hand om de små”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Idag, 25 juli, firas den första världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre, i samband med det pågående Familjeåret. 31 maj 2021 instiftade påven Franciskus denna världsdag, som ska firas fjärde söndagen i juli i anslutning till minnesdagen för Jesu morföräldrar Joakim och Anna, med syftet att uppmärksamma de äldre och deras stora betydelse för familjen och hela samhället. Årets tema är ”Jag är med dig alla dagar” (jfr Matt 28:20).

"Jag är med dig alla dagar" (jfr Matt 28:20)

Påvens budskap för denna världsdag riktas till dagens huvudpersoner. Han upprepar Herrens löfte till sina lärjungar innan han steg upp till himlen: ”Jag är med er alla dagar”.

Påven skriver med hänvisning till pandemin och de många som har dött eller insjuknat eller mist sina nära och kära eller varit ensamma och isolerade under en lång tid: ”Herren är medveten om allt som vi har varit med om under den här tiden”. ”Även i de mörkaste ögonblick, som de här månaderna av pandemi, fortsätter Herren att sända änglar för att trösta oss i vår ensamhet och påminner : 'Jag är med dig alla dagar'", försäkrar påven.

”Detta är meningen med denna dag”, förklarar påven, ”som jag ville fira för första gången under detta särskilda år, när en lång tid av isolering avslutas och det sociala livet sakta återupptas”. Änglarna ibland är barnbarnen, familjemedlemmar eller vänner, skriver han men betonar att Herren även sänder budskap genom ord: ”Låt oss försöka läsa en sida av evangeliet varje dag, be med psalmerna och läsa profeterna! Vi kommer tröstas av Herrens trofasthet”.

Förkunna evangeliet

Herren fortsätter att sända arbetare till sin vingård, förklarar påven precis som han själv vid hög ålder blev kallad att bli biskop av Rom. ””Han står nära oss med nya möjligheter, nya ideer och ny tröst, men alltid nära oss”.

”I Matteusevangeliet säger Jesus till apostlarna: ’Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er (28:19-20)”, betonar påven och ber de äldre att tänka på vilken deras kallelse är idag i hög ålder, som han förklarar är att ”bevara rötterna, överföra tron till de unga och ta hand om de små”. Påven påminner om att inte finns pensionsålder från att förkunna evangeliet och föra vidare traditioner till barnbarnen och göra någonting nytt. Man kan få en ny kallelse, förklarar påven med hänvisning till Nikodemos fråga till Jesus: ”Hur kan någon födas när han är gammal?”

Drömmar, minnen och bön

”Som jag ofta har observerat, kommer vi inte ur den nuvarande krisen som vi var tidigare, utan antingen bättre eller sämre”, understryker påven: ”Ingen kan ensam räddas” … ”Vi är alla bröder och systrar” och alla måste ”aktivt delta i att förnya och stödja våra samhällen i svårighet” (jfr Fratelli tutti 77). Påven betonar att de äldre bättre än några andra kan hjälpa till att bygga upp morgondagens värld, genom drömmar, minnen och bön.

Han påminner som Joels löfte (2:28) ”Era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner” och understryker att ”världens framtid beror på detta förbund mellan unga och gamla”. ” Våra drömmar om rättvisa, om fred, om solidaritet kan göra det möjligt för våra ungdomar att få nya visioner; på det här sättet, kan vi tillsammans bygga framtiden”.

Påven skriver att minnen av krig kan hjälpa de unga att förstå värdet av fred eller minnen av emigration, hur svårt det är att lämna något bakom sig. 

Vad gäller bönen citerar påven sin företrädare Benedictus: "de äldres bön kan skydda världen och kanske hjälpa den mer effektivt än mångas frenetiska aktivitet".   

Påven avslutar sitt budskap till far- och morföräldrar och de äldre: "Era böner är en väldigt värdefull tillgång: en djupandning som kyrkan har trängande behov av (jfr Evangelii gaudium 262), särskilt i dessa svåra tider för den mänskliga familjen." "Gå framåt" och upprepa Herrens ord, särskilt för de unga: "Jag är med dig alla dagar".

 

 

 

 

25 juli 2021, 06:45