Sök

Troende samlade på Petersplatsen vid Angelus 25 juli 2021 Troende samlade på Petersplatsen vid Angelus 25 juli 2021 

Påven ber för översvämningsoffren i Kina och välsignar OS

Påvens tankar efter angelusbönen söndagen 25 juli riktades till Kinas folk som har drabbats av förödande skyfall. Offren i Henanprovinsen uppgår till 58 och många är försvunna. I ett tweet samma dag sände påven lyckönskningar till OS i Tokyo: må de vara tecken på hopp och broderskap.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Efter Angelus söndagen 25 juli bad påven Franciskus för de över 3 miljoner kineser som har drabbats av kraftiga regn med 376 000 evakuerade 58 döda och många försvunna.

Påvens böner för översvämningsoffren i Kina

Under de senaste dagarna har kraftiga regn drabbat staden Zhengzhou i Henanprovinsen i Kina och orsakat förödande översvämningar. Jag ber för offren och deras familjer och uttrycker min närhet och solidaritet med alla dem som lider av denna katastrof.

Yihetan-dammen riskerar att rasa

Staden intill Gula floden på över 10 miljoner invånare är nästan helt översvämmad. Expterter talar om en aldrig tidigare skådad nederbörd med över 640 mm mellan tisdag och onsdag – medeltal för ett års totala nederbörd. Man varnar för att Yihetan-dammen i Luoyang, en stad med sju miljoner invånare, riskerar att rasa och president Xi Jinping talar om en mycket allvarlig situation och ger högsta prioritet åt säkerheten för medborgarnas liv och egendom.

Välsignelse av OS

I ett tweet på @Pontifex sände påven även sina tankar till de Olympiska spelen i Tokyo, som flyttades fram ett år från 2020 på grund av pandemin och öppnades fredagen 23 juli:

I denna tid av pandemi är dessa olympiska spel tecken på hopp, universellt broderskap i den sunda konkurrensens namn. Gud välsigne organisatörerna, atleterna och alla dem som samarbetar för denna stora sportfest!

“Gud välsigne organisatörerna, atleterna och alla dem som samarbetar för denna stora sportfest!”

26 juli 2021, 09:40