Sök

Påven sällar sig till Myanmars biskopars vädjan om hjälp till den svältande befolkningen. Påven sällar sig till Myanmars biskopars vädjan om hjälp till den svältande befolkningen. 

Påven: Humanitära korridorer i Myanmar. Öppna hjärtat för flyktingar

Påven enar sig till Myanmars biskopars vädjan om hjälp till de tusentals förflyttade och svältande personerna i landet. Han ber även alla troende att öppna sina hjärtan för flyktingar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Efter Angelus söndagen 20 juni vände påven Franciskus tankarna till Myanmar och sällande sig till landets biskopar, som vädjar om uppmärksamhet på de tusentals fördrivna och svältande personerna i landet. Enligt FNs flyktingkommissarie riskerar omkring tre och en halv miljon personer i Myanmar hamna i svält.

Fred och dialog

11 juni vädjade Myanmars biskopar om hjälp för att humanitära korridorer i konfliktzoner ska respekteras samt att heliga platser, som kyrkor, pagoder, kloster, moskéer och tempel tillsammans med skolor och sjukhus respekteras som neutrala platser för tillflykt.  De ber om att man skydda de personer i landet som dör av svält och sjukdomar i djungeln. Biskoparna ber om fred och dialog.

Påven enade sig till biskoparnas vädjan och bad: ”Må Kristi hjärta röra alls hjärtan och föra fred till Myanmar!"


Världsdagen för flyktingar

Påven nämnde även FN:s världsdag för flyktingar som firades samma söndag och sa:

”Låt oss öppna våra hjärtan för flyktingar och göra deras sorger och glädjeämnen till våra och låt oss lära oss av deras modiga motståndskraft”.

Påven bad om en gemensam insats för att möta dessa nödsituationer och bli ”en mänskligare gemenskap och en enda stor familj”.

 

 

 

23 juni 2021, 12:48