Sök

Protester i Myanmar. Påven Franciskus hoppas att vandringen mot demokratin, som Myanmar har företagit de senaste åren, kan återupptas. Protester i Myanmar. Påven Franciskus hoppas att vandringen mot demokratin, som Myanmar har företagit de senaste åren, kan återupptas.  

Påvens appell för Myanmar: Verka för att folket inte kvävs av våldet

Vid onsdagens allmänna audiens, 3 mars, vädjade påven Franciskus till det internationella samfundet att verka för att Myanmars folk inte kvävs av våldet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Vid slutet av dagens allmänna audiens 3 mars vände påven Franciskus sin tanke till Myanmar och påminde om att "sorgliga nyheter om blodiga sammanstötningar, med förlust av människoliv fortfarande kommer från Myanmar". Han bad återigen om de inblandade myndigheternas uppmärksamhet, "så att dialogen råder framför förtryck och harmoni framför oenighet".


Appell för Myanmar

Påven vädjade ”till det internationella samfundet att verka för att Myanmars folks strävan inte kvävs av våldet”.

Han bad om att Myanmars unga ska få tillåtas bära hopp om en framtid där man ger plats för möte och försoning och upprepade slutligen sitt hopp om att "att vandringen mot demokratin, som Myanmar har företagit de senaste åren, kan återupptas genom den konkreta gesten att befria de flera fängslade politiska ledarna”.

03 mars 2021, 11:32