Sök

Allmänna audiensen 12 maj 2021 Allmänna audiensen 12 maj 2021 

Påven påminner om minnesdagen av attentatet mot helige Johannes Paulus II

Efter trosundervisningen vid dagens allmänna audiens 12 maj talade påven Franciskus om morgondagens firande av Vår Fru av Fatima samt 40-årsminnet av attentatet mot helige Johannes Paulus II.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I hälsningarna till polska troende vid slutet av den allmänna audiensen 12 maj påminde påven Franciskus om morgondagens liturgiska minne av Vår Fru av Fatima.

“Vi anförtror kyrkan, oss själva och hela världen till Marias obefläckade hjärta. Vi ber för fred, ett slut på pandemin, en anda av botgöring och omvändelse”

”Låt oss tillitsfullt ställa oss under hennes moderliga skydd – sa påven – och särskilt då vi har svårt i vårt böneliv”.


Minnesdag av attentatet mot helige Johannes Paulus II

Han påminde även om att det i morgon 13 maj är 40 år sedan helige Johannes Paulus II utsattes för attentat på Petersplatsen.

“Han själv – sa påven – underströk med övertygelse att han var skyldig Vår Fru av Fatima sitt liv". "Denna händelse gör oss medvetna om att vårt liv och världens historia ligger i Guds händer. Vi anförtror kyrkan, oss själva och hela världen till Marias obefläckade hjärta. Vi ber för fred, ett slut på pandemin, en anda av botgöring och omvändelse”.

12 maj 2021, 12:58