Sök

Vatican News
Allmänna audiensen på innergården San Damaso i Vatikanen 12 maj 2021 Allmänna audiensen på innergården San Damaso i Vatikanen 12 maj 2021  (Vatican Media)

Påven: Fint att ses igen ansikte mot ansikte

Påven Franciskus höll sin allmänna audiens 12 maj på innergården San Damaso i Vatikanen i närvaro av ett begränsat antal troende och sa att han var glad att möta folket igen och inte bara tala inför en filmkamera. Dagens katekes handlade om andlig kamp då bönen påverkas av vår mänskliga natur.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Den allmänna audiensen 12 maj hölls återigen på innergården San Damaso i Vatikanen. I flera månader har den strömmats från apostoliska palatsets bibliotek för att undvika folksamlingar och smittspridning och nu uttryckte påven Franciskus stor lättnad att möta de troende igen.

Mötas ansikte mot ansikte

Jag är glad att återuppta detta möte ansikte mot ansikte, för att jag ska säga er: det är inte trevligt att tala inför ingenting och en filmkamera. Inte alls trevligt. 

Påven tackade folket för att få träffa var och en med sin historia och även dem som trots att de är långt bort visar sin närhet.

Tack för er närhet och ert besök. Bär alltid påvens budskap till alla. Påvens budskap är att jag ber för alla och jag ber om enade böner för mig.

Katekesen om andlig kamp

I sin trettiotredje katekes om just bönen talade påven denna onsdag om andlig kamp. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar, i vår katekes om kristen bön vänder vi oss idag till det traditionella temat om andlig kamp. De stora andliga mästarna erkänner att bön inte alltid är lätt, för att vår mänskliga natur distraheras ofta eller frestas av till synes viktigare prioriteringar. Katekesen lär oss att bön, trots Guds fria och oförtjänta nåd, kan påverkas av våra mänskliga upplevelser av modlöshet, sorg eller besvikelse (jfr KKK 2728). Många av helgonen upplevde just andlig torka eller till och med mörker. De lär oss att det enda svaret på dessa frestelser är större uthållighet. Helige Ignatius av Loyola använder militära bildspråk för att betona vikten av disciplin i våra ansträngningar att tjäna under Kristi fana. Helige Antonius lärde av sina hårda andliga strider i öknen att även om Gud ibland kan verka frånvarande mitt i dessa strider, förblir han alltid vid vår sida. I våra dagliga ansträngningar att uthärda i bön får vi lita på att vår egen andliga kamp, liksom för Jakob (jfr 1 Mos 28:16), bär frukt i ett djupare och mer moget förhållande till Herren.

12 maj 2021, 10:00

Senaste audiensen

Läs allt >