Sök

Ljus Ljus 

Påvens telegram till symposiet om sexuella övergrepp

Påven Franciskus stöder symposiet om förebyggande arbete i kampen mot övergrepp.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus har via sin statssekreterare kardinal Pietro Parolin sänt ett telegram till kardinal Sean O'Malley ärkebiskop av Boston som är ordförande vid den påvliga kommissionen för skydd av minderåriga – Vatikanens avdelning som driver kampen mot övergrepp och även sponsrar symposiet "Tro och blomstring: strategier för att förebygga och läka sexuella övergrepp mot minderåriga."


I telegrammet uttrycker påven Franciskus sin glädje över symposiet, som kommer att hållas vid Harvard University mellan den 8-10 april. Han uttrycker sin tillförsikt att symposiet, genom att samla religiösa ledare, forskare och experter från olika områden för att ta del av forskning, kliniska och pastorala erfarenheter och bästa praxis, ”ska komma att bidra till en större medvetenhet om allvaret och omfattningen av sexuella övergrepp mot minderåriga”, samt att ”främja ett effektivare samarbete på alla nivåer i samhället för att utrota denna djupa ondska”.

Påven Franciskus uttrycker även sin tacksamhet över de fortsatta ansträngningarna som görs ”för att säkerställa alla Guds barns välmående och för att återställa värdighet och hopp hos de som fallit offer för övergrepp”. Till dem som deltar i symposiet sänder påven sina böner och lyckönskningar över arbetet.

08 april 2021, 11:25