Sök

Påven sänder telegram till Colombias biskopskonferens 9 april 2021 för att visa sin närhet till våldsoffren i landets södra delar. Påven sänder telegram till Colombias biskopskonferens 9 april 2021 för att visa sin närhet till våldsoffren i landets södra delar. 

Påvens närhet till våldsoffren i södra Colombia

I ett telegram till ordförande för Colombias biskopskonferens uppmärksammar påven Franciskus den dramatiska situationen i landets södra delar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus fördömer “våldsepisoderna och visar sin närhet till de personer som lever mitt i stort lidande” i  Colombias sydvästra region vid Stillahavskusten. Detta framgår i ett telegram 9 april undertecknat av statssekreterare Pietro Parolin adresserat till ordförande för Colombias biskopskonferens msgr Oscar Urbina Ortega, ärkebiskop av Villavicencio. Påven nämner “biskoparnas, prästernas och lekmännens oupphörliga strävan efter att knyta fredsband i hela regionen”.


Attentat och våld

Den senaste tiden har man registrerat ett antal våldsepisoder i södra Colombia. 26 mars i år skadades tiotals personer i Corinto, sydvästra delen av Cauca. En bilbomb exploderade framför stadshuset i en ort som är symbol för Colombias ursprungbefolkningar. I området, som under tidigare tiotals år har varit Farcgerillans högborg, verkar väpnade grupper och narkotikahandelskarteller. Corinto, liksom den gränsande kommunen Toribío, leds av urbefolkningar. I Toribío 1984 dödades fader Álvaro Ulque, Colombias första präst som kom från ursprungsbefolkningen. Consolata-missionärer har fortsatt hans arbete. En rapport, som nyligen presenterades av den ekumeniska rundabordskonferensen för fred och andra organisationer, dokumenterar våldet som kyrkliga organisationer har utsatts för i årtionden då de har kämpat vid de allra fattigastes sida.

10 april 2021, 09:03