Sök

Venezuelanska flyktingar får hjälp i Colombia Venezuelanska flyktingar får hjälp i Colombia  

Påven tackar för Colombias hjälp till venezuelanska migranter

Efter Angelus på söndagen tackade påven Franciskus Colombia för att ha infört en stadga som gynnar mottagande, skydd och integration av människor som tvingas lämna grannlandet Venezuela.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Erkännande och tacksamhet är de känslor som påven idag, i hälsningarna efter Angelus, uttryckte till de colombianska myndigheterna för deras agerande gentemot migranterna som har anlänt till det Latinamerikanska landet:

”Idag ansluter jag mig särskilt till biskoparna i Colombia för att uttrycka min tacksamhet över de colombianska myndigheternas beslut att genomföra stadgan som tillfälligt skydd för venezuelanska invandrare som vistas i landet. Stadgan gynnar deras mottagande, skydd och integration.”

Generositet trots egna problem

Påven noterade att Colombia gör detta trots att de har egna interna svårigheter:

”Detta görs inte av ett mycket rikt, välfärdsland, nej, av ett land med så många utvecklingsproblem, fattigdom, fred, nästan 70 års gerillakrig ... Men tros dessa problem har de modet att se migranterna och införa denna stadga. Tack Colombia. Tack!”

De colombianska biskoparna om stadgan

De senaste dagarna har de colombianska biskoparna uttryckt att de stödjer stadgan om tillfälligt skydd för venezuelanska invandrare, genomförd av Ivan Duques regering, som gör det möjligt för en miljon 700 tusen människor, som anlänt från Venezuela att integreras i landets produktiva liv.

15 februari 2021, 07:01