Sök

Kardinal Augustin Bea Kardinal Augustin Bea  

Licentiat i judiska studier på Gregoriana för första gången

Det påvliga universitet Gregoriana har uppkallat ett center för judiska studier.

Det påvliga universitetet Gregoriana i Rom har invigt ett nytt center uppkallat efter "kardinal Bea", ett centrum som ska fokusera på judiska studier.


"Dialogen måste vara tvåspårig, med vittnesbörd från judiska och katolska lärare som undervisar tillsammans. Det är värt mer än många tal". Påven Franciskus erinrade om detta den 28 februari 2019 under den allmänna audiensen på 50-årsdagen av kardinal Agostino Beas bortgång, en jesuit som var en pionjär inom den judisk-kristna dialogen. I andan av dessa påvens ord har Kongregationen för katolsk utbildning nyligen inrättat en kanonisk licentiat i judiska studier och judiska relationer vid det påvliga universitetet Gregoriana.

Initiativet, som är en absolut nyhet, organiseras och hanteras av "Cardinal Bea" –centret. Det rör sig om en intensiv tvåårig akademiskt kurs, på masternivå. Den nya akademiska linjen, som kommer att presenteras via ett online-evenemang den 21 april, inkluderar även olika stipendier för att uppmuntra studenter från olika delar i världen att komma till Rom. Man kan registrera dig och få mer information på Universitetet Gregoriana’s hemsida.

Kardinal Bea var en tysk jesuit som främst är ihågkommen för hans ivriga engagemang för dialogen mellan katoliker och judar. Han var bland annat rektor vid det påvliga bibelinstitutet, och påven Pius XII:s biktfader. Johannes XXIII upphöjde honom till kardinal 1959, och mellan 1960-68 var han prefekt för det Påvliga rådet för kristen enhet. Han deltog även i Andra Vatikankonciliet 1962–1965.

Påven om Kardinal Bea

 

15 april 2021, 09:50