Sök

Påven Franciskus vid Heliga familjen, Mexiko 2016. Påven utgick från sitt apostoliska brev Patris corde - Med en faders hjärta - i sitt tal till belgiska kollegiet i samband med dess 175-årsfirande 18 mars 2021.. Påven Franciskus vid Heliga familjen, Mexiko 2016. Påven utgick från sitt apostoliska brev Patris corde - Med en faders hjärta - i sitt tal till belgiska kollegiet i samband med dess 175-årsfirande 18 mars 2021.. 

Påven: Helige Josef, en far öppen för Guds tecken

Torsdagen 18 mars tog påven emot representanter för påvliga belgiska kollegiet i samband med dess 175-årsfirande. Han inbjöd dem att lära sig faderskapets konst av helige Josef.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Helige Josef, en förebild för herdar som är kallade att först och främst vara fäder. Påven Franciskus tog emot representanter för det påvliga belgiska kollegiet på audiens i Vatikanen torsdagen 18 mars, dagen innan det högtidliga firandet av helige Josef, i samband med 175-årsfirandet av kollegiets grundande. I sitt tal utgick han från de viktiga temana i sitt apostoliska brev Patris Corde, Med en faders hjärta (Veritas förlag) från 8 december 2020, då också året till helige Josefs ära inleddes. Inledningsvis mindes påven att en av kollegiets elever var helige Johannes Paulus II.

Inte äga, utan ta emot

En far som tar emot, skyddar och drömmer – tre framträdande drag hos helige Josef att förstå som präst. Påven sa att helige Josefs sätt - att lägga sina personliga projekt åt sidan, för att utan att söka förklaringar ta emot den verklighet han mötte med kärlek och tro – är att efterlikna för präster, för att undvika frestelsen att ”greppa” och ”äga” det som sker. På detta sätt lämnar inte herden sin hjord utan öppnar vägen för den och uppmuntrar den och samlar ihop de sista, förklarade påven.

Där andra inte ser någonting, granskar Josef Guds verk, sa påven. I Maria och Jesus finner han tecknet och “föredrar att tro mer på Gud än på sina egna tvivel”. På samma sätt är det nödvändigt att präster är redo att främja en församling i vandring, som är vägledd av den helige Ande och driven av Guds kärlek, genom att utgå från personernas konkreta historia och på ett missionerande sätt främja omvändelse och förnyelse.

Påvens inbjudan till belgiska kollegiet var slutligen att återupptäcka helige Josef och hans mission och att lära sig faderskapets konst av honom, för att leda Guds folk.

20 mars 2021, 09:28