Sök

Den helige Josef Den helige Josef 

Påven: ”Anförtro er till den helige Josef”

Under sin onsdagsaudiens påminde påven Franciskus om att kyrkan förbereder sig att fira den helige Josef, nu på fredag, den 19 mars.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På fredag firar kyrkan den helige Josef och eftersom vi befinner under jubelåret som markerar 150-årsminnet av den helige Josef som den katolska kyrkans skyddspatron, förbereder sig kyrkan med särskild iver att fira sin beskyddare.


Under audiensen sa påven:

”I övermorgon firar vi den helige Josefs högtid. Med särskild glädje vill jag visa på detta stora helgon som förebild och uppmana er till att lägga era liv i hans händer. Var klok som han, redo att förstå och förverkliga evangeliet.”

Läs Patris Corde på svenska

Den helige Josefs jubelår inleddes i den 8 december 2020 och pågår fram till samma dag 2021. Med sitt apostoliska brev ”Patris corde – med en faders hjärta”, som publicerades för att markera 150-årsdagen för den helige Josef som den katolska kyrkans skyddspatron, inledde påven ett år till ära av den helige Josef. Skrivelsen finns nu att läsa på svenska på Veritas Förlag, som låter en pdf fil ligga öppen fram till på söndag.

Om man vill hitta böner eller novenor till den helige Josef kan man vända sig till Ave Maria publikationer som har flera översätta på en pdf fil, som man kan ladda ner.

 

17 mars 2021, 10:39