Sök

Petersplatsen Petersplatsen  

Påven Franciskus: fler kvinnor inom beslut och ansvar i kyrkan

Den senaste veckan har påven uppmärksammat kvinnornas roll i kyrkan och uttryckt sin förhoppning om kvinnor på positioner med beslutsfattande uppdrag och fler kvinnliga lekmäns delaktighet i kyrkan liv, särskilt där viktiga beslut tas.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På torsdagen publicerades påvens bönintentioner för oktober med fokus på kvinnornas roll denna månad. Påven ber om att klerikalismen inte ska förminska lekmännens roll, och menar hr särskilt kvinnliga lekmän.

Lekmannakvinnor i kyrkans liv

Efter Angelusbönen på söndagen upprepade påven denna önskan att vi ska be för detta under oktober månad. Han upprepade sina bönintentioner:

”Idag är det särskilt nödvändigt att skapa bredare möjligheter för en konkretare kvinnlig närvaro inom kyrkan och vi måste lägga tonvikten på kvinnliga lekmäns närvaro för att kvinnor har en benägenhet att lämnas åt sidan. Vi måste främja integrationen av kvinnor särskilt där viktiga beslut tas.”

”Vi ber för att lekmännen, och särskilt kvinnorna, i kraft av dopet alltmer ska delta inom kyrkans ansvarsområden, utan att falla in i former av klerikalism som förminskar ’lekmannakarisman’.”

Klerikalisera inte kvinnor

Påven underströk som ofta tidigare riskerna med en klerikalism som förstör kyrkans ansikte. Samma klerikalism kan vara en frestelse för kvinnor varnade dock påven för i ett tal till gudsvigda kvinnor och ordenssystrar 2016 då han sa:

”Vad gäller kvinnligt ledarskap finns det två frestelser. För det första feminism: kvinnornas roll i kyrkan är inte feminism, den är en rättighet! Det rätt man har som döpt med den Helige Andens nådegåvor. Man bör inte falla i feminismen, eftersom den förminskar kvinnornas betydelse. Tidigare såg jag detta som en större fara, men det avtar.”

 

”Den andra faran, som är mycket stark frestelse, och jag har talat om den flera gånger - klerikalism”, sa påven och beskrev de församlingar där prästen fattar alla beslut utan samråd med den övriga församlingen, ett fenomen särskilt utbrett i Sydamerika. Påven underströk lekmännens roll och sa att bara för att män och kvinnor är aktiva i församlingen måste man inte prompt klerikalisera dem, låt de förbli lekmän.

Kvinnor i Vatikanstaten

Av de cirka 4600 som är anställda av Vatikanstaten eller den Heliga Stolen, är ungefär en fjärdedel kvinnor. Det har skett en ökning de senaste 10 åren. År 2010 var 697 kvinnor anställda i Vatikanen av 4053 anställda. Slående är att antalet anställda kvinnor främst har ökat på högre positioner inom den romerska kurian. Värt att notera är att det inte längre behöver vara präster eller biskopar som prefekter vid kurians olika avdelningar utan att även lekmän kan inta den positionen.

Kvinnor och män tjänar lika mycket

I Vatikanstaten tjänar män och kvinnor lika mycket vilket kanske är ett av de enda om inte det enda landet i världen där det är så. Det finns ett lönesystem på 10 nivåer och när du är på en viss nivå, tjänar du lika mycket oberoende om du r man eller kvinna

13 oktober 2020, 16:07