Sök

Påvens böneintentioner oktober för kvinnor på ansvarsposter

Under missionmånaden oktober inbjuder påven Franciskus till böner för att kvinnor alltmer ska inta positioner vid kyrkans institutioner.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påvens världsvida bönenätverk sänder som varje månad ut påvens video med den aktuella böneintentionen. För oktober månad ber påven Franciskus att den universella kyrkan tillsammans ber för mer kvinnligt ansvar inom kyrkan. Här följer påvens budskap som bär titeln ”Kvinnor i ledarskapsroller inom kyrkan”:

Kvinnor i ledarskapsroller inom kyrkan

”Ingen har döpts till präst eller biskop. Vi är alla döpta som lekmän. Lekmännen är kyrkans huvudrollsinnehavare.

Idag är det särskilt nödvändigt att skapa bredare möjligheter för en konkretare kvinnlig närvaro inom kyrkan och vi måste lägga tonvikten på kvinnliga lekmäns närvaro för att kvinnor har en benägenhet att lämnas åt sidan. Vi måste främja integrationen av kvinnor särskilt där viktiga beslut tas.

Vi ber för att lekmännen, och särskilt kvinnorna, i kraft av dopet alltmer ska delta inom kyrkans ansvarsområden, utan att falla in i former av klerikalism som förminskar ’lekmannakarisman’.”

08 oktober 2020, 17:00