Sök

Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 26 september 2020 Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 26 september 2020  

Påven vid audiensen: Subsidiaritet för att komma ur krisen

I sin åttonde katekes om att bota världen talade påven Franciskus om vikten av subsidiaritet och hoppets dygd. Den allmänna audiensen 23 september hölls, som de senaste veckorna, på innegården San Damaso i Vatikanen för att bättre kunna följa säkerhetsföreskrifterna med tanke på pandemin.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid den allmänna audiensen onsdagen 23 september tog påven Franciskus på nytt emot på innergården San Damaso för att begränsa antalet pilgrimer för en social distans.

Han utgick i sin katekes, den åttonde i serien om att bota världen i ljuset av socialläran, från den inledande läsningen ur Första Korinthierbrevet 12:14, 21-22, 24-25: “Kroppen består inte av en enda del utan av många […] Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.” Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga […] när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg.

Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar!

I serien katekeser om effekterna av den pågående pandemin i ljuset av kyrkans sociallära, har vi reflekterat över behovet av solidaritet med våra bröder och systrar, särskilt de fattiga, sårbara och uteslutna. Som individer, gemenskaper och som män och kvinnor av tro är vi kallade att arbeta tillsammans för att bota vår värld och inge hopp. Solidaritet innebär respekt för subsidiaritetsprincipen, där alla nivåer i samhället, från staten till varje mellanliggande och mindre grupp, inklusive familjer och kyrkan, har en egen roll att spela för att återuppliva den sociala strukturen. Som Paulus lär oss, är alla del av en enda kropp, och även dem som verkar obetydliga är grundläggande för att helheten ska fungera. Nedstängningen har fått oss att uppskatta de många individuella och gemensamma tysta ansträngningarna att tjäna den större gemenskapen. Då vi ser framåt, må solidaritets- och subsidiaritetsprinciperna leda våra ansträngningar att komma ur krisen, genom att arbeta för en alltmer rättvis och social ordning i respekt för allas värde och gåvor.


 

23 september 2020, 08:58