Sök

Allmänna audiensen 23 september 2020 Allmänna audiensen 23 september 2020 

Påven till lagstiftare: Värdesätt människolivet

Vid hälsningarna på olika språk under den allmänna audiensen 23 september betonade påven Franciskus återigen vikten av skyddet av livet från befruktning till det naturliga slutet. Han mindes sedan sin apostoliska resa för fem år till Kuba.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Dagen efter presentationen av “Samaritanus bonus”, Troskongregationens brev som har godkänts av påven, som betonar fördömandet av all slags dödshjälp och självmord samt stödet för familjer och vård- och sjukpersonal, återgick påven Franciskus vid onsdagens allmänna audiens 23 september till skyddet av livet.

De oföddas röst

Han talade om detta vid sina hälsningar till de polska pilgrimerna, som hade med sig en kyrkklocka som gåva. Klockan har gjutits på beställning av Stiftelsen Ja till livet och har fått namnet ”De oföddas röst”. Påven talade om kyrkklockan och sände en appell till lagstiftare:

Den kommer ackompagnera eventen som hålls för att minnas värdet av människolivet från befruktningen till den naturliga döden. Må dess röst väcka lagstiftarnas och alla människor av god viljas samveten i Polen och i världen. Herren, den ende och sanne Livsgivaren, välsigne er och era familjer.

Närhet till folket och kyrkan i Kuba

Vid sina hälsningar på spanska mindes påven sitt besök 19 september 2015 i Kuba, som tredje påve att besöka landet. Den apostoliska resan som inleddes på Kuba gick sedan till Washington, New York och Philadelphia, där han mötte upp vid den åttonde Familjevärldsdagen.

De här dagarna är det fem år sedan min apostoliska resa i Kuba. Jag hälsar till mina bröder biskoparna och detta älskade lands alla söner och döttrar. Jag försäkrar er min närhet och mina böner. Jag ber till Herren, genom den Barmhärtiga jungfrun av Cobre, att befria och avlasta dem i dessa svåra ögonblick som de genomlever på grund av pandemin.

Kuba och covid

Bara för några dagar uttryckte Kubas biskopar tacksamhet för påvens apostoliska resa i landet och de skrev att barmhärtigheten besöket lämnade kvar präglar deras evangeliska mission. Även biskoparna nämnde den svåra situationen som covid-19 har skapat i deras land och att folket har svårigheter att skaffa mat och grundläggande förnödenheter. Hittills har 120 personer dött i Kuba och fler än 5000 har smittats.
 

23 september 2020, 12:19