Sök

Påven Franciskus med Libanons flagga vid allmänna audiensen 2 september 2020 på innergården San Damaso i Vatikanen. Påven Franciskus med Libanons flagga vid allmänna audiensen 2 september 2020 på innergården San Damaso i Vatikanen. 

Påven inbjuder till bön och fasta för Libanon 4 september

Efter trosundervisningen vid allmänna audiensen 2 september vände påven Franciskus sina tankar till folket i Libanon, en månad efter attentatet i Beirut, och uppmuntrade det att bli kvar i sitt land och fortsätta att leva i en anda av tolerans och samexistens. Påven inbjöd till en universell bön och fasta för Libanon 4 september.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Efter sin katekes under den allmänna audiensen 2 september inbjöd påven Franciskus till bön och fasta för Libanon.

Påvens tankar gick till Libanon, en månad efter attentatet i Beirut, och han uppmuntrade libaneserna att resa sig upp för att än en gång börja om på nytt. Han påminde om helige Johannes Paulus II:s ord om att Libanon, efter allt som har hotat landets existens genom åren, inte får lämnas ensamt. Påven förnyade sin bön till det Internationella samfundet att hjälpa landet ut ur dess allvarliga kris.

Påven Franciskus betonade att Libanon är ett hoppets land och att dess folk har bevarat sin tro och visat prov på en anda av tolerans, respekt och samexistens i mångfalden.

“Lämna inte era hem och arv”, sa påven då han vände sig särskilt till Beiruts invånare. Han bad även landets gudsvigda att med apostolisk iver följa de troende och vara deras förebilder i fattigdom och ödmjukhet.

Bön och fasta för Libanon fredagen 4 september 

Påven inbjöd till universell bön och fasta för Libanon fredagen 4 september och berättade att han i samband med denna sänder statssekreterare kardinal Pietro Parolin till landet för att uttrycka sin närhet och solidaritet med folket. Han inbjöd även bröder och systrar av andra religioner att sälla sig till denna bön och fasta.

Avslutningsvis anförtrodde påven Franciskus vår oro och vårt hopp till Maria, Vår Fru av Harissa. ”Må hon stödja dem som sörjer sina kära och inge hopp åt alla dem som har förlorat sina hem och med dem en del av deras liv. Må hon be till Herren Jesus för att cedrarnas land ska blomstra igen och sprida doften av samlevnad i hela Mellanöstern.”

02 september 2020, 13:19