Sök

Allmänna audiensen 2 september på innergården San Damaso i Vatikanen Allmänna audiensen 2 september på innergården San Damaso i Vatikanen 

Allmänna audiensen åter med pilgrimer. Påven: Bota världen genom solidaritet och dygd

“Solidaritet och trons dygd” var temat på påven Franciskus katekes vid den allmänna audiensen 2 september och var den femte i serien “Att bota världen” om livet efter pandemin i ljuset av den katolska socialläran. För första gången sedan coronaviruspandemins utbrott i mars månad var den allmänna audiensen öppen för de troende och hölls på innergården San Damaso i Vatikanen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Som ett steg mot mer normala förhållanden tog påven Franciskus, onsdagen 2 september, emot de troende på sin allmänna audiens i Vatikanen på innergården San Damaso i enlighet med rådande säkerhetsföreskrifter. Sedan coronaviruspandemin tog fart har de allmänna audienserna strömmats från det apostoliska biblioteket.

Påven Franciskus fortsatte sin trosundervisning, den femte i raden, om pandemin i ljuset av den katolska socialläran och fokuserade på vikten av solidaritet och dygd för att kunna bota världen. Här följer en sammanfattning av påven ord:

Kära bröder och systrar!

Under vår pågående reflektion om den rådande pandemin ser vi hur ömsesidigt beroende vi är av varandra, just för att vi är skapade av Gud och delar ett gemensamt hem. Endast tillsammans kan vi komma starkare ur denna kris. Kyrkans sociallära talar om behovet av solidaritetens dygd. Äkta solidaritet handlar inte bara om att erbjuda andra hjälp, utan om rättvisa. Det krävs en radikal förändring i vårt sätt att tänka, för att se till det allmänna bästa, försvara rätten till allas liv och främja en rättvis uppdelning av jordens tillgångar. Bibelns berättelse om Babels torn visar vad som händer då ett samhälle försöker bygga sin egen väg till himlen, försakar Gud, förlorar solidaritet till de svagaste och värderar ting framför relationer. Detta destruktiva “Babelsyndrom” motverkas i Pingsten, där den Helige Andens gåva skapar en harmonisk enhet i olikheten för ett sant uppbyggande av samhället. Må den Helige Anden ge oss visdomen och kreativiteten att finna de former av solidaritet som behövs i vår värld efter covid, för att bota relationsmässiga och sociala svårigheter och låta den mänskliga familjen växa i broderskap, rättvisa och fred.
 

02 september 2020, 10:15