Sök

46:e Forum European House-Abrosetti , 4-5 september i Cernobbio i Italien 46:e Forum European House-Abrosetti , 4-5 september i Cernobbio i Italien 

Påven till Forum European House: Det krävs en ekologisk omvändelse av ekonomin

Påven Franciskus har sänt ett budskap till deltagarna i 46:e Forum European House-Abrosetti som hålls 4-5 september i Cernobbio i Italien, där han betonade vikten av omvändelse för en ny ekonomisk modell.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus har sänt ett långt budskap till bankmän och företagsledare som deltar i 46:e Forum European House – Ambrosetti 4-5 september i Cernobbio i Italien. Vid forumet diskuterar man viktiga frågor som rör samhälle, ekonomi och innovation och påven skriver att dessa kräver extraordinära ansträngningar för att möta de utmaningar som skapas eller förvärras av den nuvarande medicinska, ekonomiska och sociala nödsituationen.

Ekonomin ska tjäna människan

Påven betonar att det för att komma igen efter krisen, som covid-19-pandemin har orsakat i hela världen, är nödvändigt att förändra synen på ekonomin, så att den blir ett uttryck för vård av vårt gemensamma hem. Ekonomin måste tjäna människan och vara inkluderande och får inte riskera människans dignitet, skapa våld, ojämlikhet eller användas för att dominera.

Nytt tankesätt

Påven förklarar: “I denna tragedi som hela mänskligheten fortsätter att leva i, har vetenskapen och tekonologin i sig själva visat sig vara otillräckliga. Vad som i stället har visat sig vara avgörande är flödet av generositet och mod som så många personer har visat.” Han skriver att vi därför måste gå bortom den teknokratiska paradigm som felaktigt bygger på uppfattningen att naturresurser kan exploateras i all oändlighet. “Där naturen, och än mer, personer är involverade krävs ett annat tankesätt. Ett tankesätt som kan bredda vår blick och vägleda teknologin mot en tjänst av en annan hälsosammare, mänskligare, mer social och integrerad utvecklingsmodell.”

Ekologisk omvändelse av ekonomin

Det är alltså tid för urskiljning enligt moraliska principer och det allmänna bästa, skriver påven. För att uppnå detta, förklarar han, krävs kreativitet och “en ‘ekologisk omvändelse’ för att lugna ner vårt omänskliga tempo av konsumtion och produktion och återigen lära oss hur man förstår och kontemplerar naturen”. Det behövs även en återkoppling till vår omvärld och ett arbete för att utifrån ett ekologiskt synsätt omarbeta vår ekonomi, skriver påven, och återgå till relationer som erfars och inte konsumeras.

Helige Franciskus' syn på ekonomin

Påven tar här upp om vikten att bilda och uppmuntra kommande generationers ekonomer och företagare till detta och berättade att han har inbjudit till Economy of Francesco, Franciskus’ ekonomi, 19-21 november. Detta internationella möte skulle ha hållits i Assisi, i helige Franciskus födelsestad, men blir på grund av pandemin online. Påven förklarar att helgonets beslut att omfamna fattigdomen skapade en ekonomisk vision som förblir lämplig.

“solidaritet, det enda motgiftet mot egoismens virus – ett mycket kraftfullare virus än Covid-19”

Påven återgår till Forumets arbete för en ekonomisk utveckling i Europa och betonar att det är viktigare än någonsin att Europa visar vägen för att gå ur den teknokratiska paradigmen som tillämpas inom politik och ekonomi. En ansträngning för detta måste följa en anda av solidaritet, betonar påven och förklarar att soldariteten är "det enda motgiftet mot egoismens virus – ett mycket kraftfullare virus än Covid-19” betonar påven. Han förklarar att det handlar om att människan måste ta sitt rättmätiga plats inom utbildning, hälso- och sjukvård och inom inom social och politisk policy. “Personer måste välkomnas, skyddas, medföljas och integreras då de knackar på våra dörrar och söker en framtid av hopp”, skriver påven.

Himmelska Jerusalem

Med tanke på att man under Forumet talar om framtidens stad föreslår påven att man blickar mot höga ideal och stora ambitioner, som det himmelska Jerusalem i Uppenbarelseboken 21-22. Han avslutar med lyckönskningar med orden ur Psaltaren: Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. Låt allt vi gör krönas med framgång! (Ps 21-22)

“Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. Låt allt vi gör krönas med framgång! (Ps 21-22)”


 

05 september 2020, 10:41