Sök

Pilgrimer samlade på Petersplatsen vid påvens Angelus 5 juli 2020 Pilgrimer samlade på Petersplatsen vid påvens Angelus 5 juli 2020 

Påven vid Angelus: De nedtryckta, inte de maktfulla, bygger en ny mänsklighet

Vid söndagens angelus kommenterade påven Franciskus Matteusevangeliet 11:25-30 och påminde om att Jesus än idag ber alla människor av god vilja att som Han vara milda och ödmjuka och hjälpa och mätta de fattiga, som kyrkan är kallad att evangelisera.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I sin katekes innan angelusbönen denna fjortonde söndag under året 5 juli bad påven Franciskus kyrkan, alltså oss alla, att utföra barmhärtighetsgärningar och att som Jesus evangelisera de fattiga.

Påven talade om dagens evangelium Matt 11:25-30 och förklarade att det är uppdelat i tre delar. Först och främst höjer Jesus en lovsång av välsignelse och tacksägelse till Fadern, för att han har uppenbarat himmelrikets mysterium för de fattiga och enkla. Sedan avslöjar Han den personliga och unika relationen mellan Honom och Fadern. Slutligen inbjuder Jesus till att komma till Honom och att följa Honom, för att finna vila.

Himmelrikets mysterium för de fattiga och enkla

För det första, sa påven, hyllar Jesus Fadern, för att Han har hållit sitt rikes hemligheter gömda för de lärda och kloka. - ”Han kallar dem så med en aning ironi - sa påven - för att de utgår från att de är lärda och kloka och har har därför ofta ett stängt hjärta”.  Den som vet mycket men som har ett stängt hjärta, är inte vis, la påven till.

Fadern har uppenbarat sitt mysterium för dem som är som barn, som öppnar hjärtat för frälsningens ord, förklarade påven: ”De känner att de behöver Honom och förväntar sig allt av Honom” med ett ”öppet och tillitsfullt hjärta”.

"Min Fader"

Jesus säger också i dagens text “min Fader”, påpekade påven, ”för att bekräfta det unika i sitt förhållande till Honom”; “ endast mellan Sonen och Fadern finns en total ömsesidighet" och de lever i varandra. 

I sin inbjudan “Kom till mig”, förklarade påven, vill Jesus skänka allt som kommer av Herren och som är en gåva, den Helige Anden och sanningen.

”Liksom Fadern föredrar dem som är som barn, vänder sig också Jesus till dem som är ’tyngda av bördor’”, sa påven, ”Eller snarare, Han sätter sig själv bland dem, för att Han har ’ett milt och ödmjukt hjärta’”. Han är förebilden för dem som är fattiga i anden och som uppfyller Guds vilja och vittnar om Hans rike, förklarade påven.

Vila och glädje

Jesus säger sedan att vi finner vila om vi kommer till Honom, och påven påminde om att den vila som Kristus ger dem som är tyngda av bördor inte endast är psykologisk eller en generös allmosa, utan glädje: ” de fattigas glädje över att vara evangeliserade och byggare av den nya mänskligheten”.

Världsandan upphöjer de rika och maktfulla, hur de än uppnått detta, och ibland även genom att trampa på människan och hennes värdighet varnade påven och underströk att vi varje dag ser fattiga tryckas ner.

Påven förklarade att Herren vill att Hans kyrka, alltså vi, ska följa kallelsen att vara milda och ödmjuka och att utföra barmhärtighetsgärningar och att som Jesus evangelisera de fattiga.

Guds tecken i vårt liv

Påven Franciskus avslutade med att be om Jungfru Marias förbön, den ödmjukaste och mest upphöjda av alla, för att vi ska ha hjärtats vishet och kunna urskilja Guds tecken i vårt liv och ta del av de mysterium som är dolda för de högmodiga, men som uppenbaras för de ödmjuka.

 

06 juli 2020, 09:21