Sök

Påven Franciskus vid Angelus 5 juli 2020 Påven Franciskus vid Angelus 5 juli 2020 

Påven hyllar resolution om eld upphör för att fokusera på pandemin

Efter söndagens angelusbön på Petersplatsen vände sig påven Franciskus till FN:s säkerhetsråd och hyllade det för resolutionen om globalt eld upphör för att hjälpa länder som särskilt drabbas av coronaviruspandemin.

Katarina Agorelius -Vatikanstaten

Efter Angelus söndagen 5 juli hyllade påven Franciskus FN:s säkerhetsråds resolution om ett omedelbart globalt eld upphör, för att ta itu med den humanitära kris som coronaviruspandemin har leder till.

”Jag hoppas att detta beslut kommer att genomföras effektivt och snabbt för de många lidande personernas bästa” sa påven. ”Må denna resolution som har antagits av FN:s säkerhetsråd bli ett första modigt steg mot en framtid av fred”.

“Må denna resolution som har antagits av FN:s säkerhetsråd bli ett första modigt steg mot en framtid av fred”

 

06 juli 2020, 10:42